Page 7 -
P. 7

gI cel obert OCTUBRE DE 2004

DESCOBRIR...

per conèixer i estimar, per gaudir i respectar...

                                                                                   La costa que s'albira
                                                                                   cap al sud, és a dir, en
                                                                                   direcció a Santa Cris-
                                                                                   tina, la famosa ermita, a
                                                                                   mig carni entre Lloret i
                                                                                   Blanes. Imatge de l'any

                                                                                                    1933. foto Arxiu Mas

Els Jardins de Santa Clotilde a Lloret de Mar

     Afmudena Montano, periodista •

     Els jardins de Santa Clotilde, situais damunt la platja de Sa Boadella de Lloret de
     Mar, és una de les joies paisatgístiques de la Costa Brava. La panoràmica que es
     divisa des deis seus racons, amb el mar i els penya-segats de fons, la vegetació
     exageradament perfecta, les escultures de gran valor artístic, juntament amb el
      mobiliari i el paviment de luxe, el converteixen en un espai gairebé idíl-lic. Aquests
     jardins, que ocupen prop de 27.000 metres quadrats, son actualment propietat de

     l'Ajuntament de Lloret i están oberts al public. Cal tenir en compte, però, que els

     habitatges que hi ha son privais i, per tant, no està permés visitar el seu interior.
     A mes de la importancia paisatgística, aquest espai destaca per ser un ciar exponent
     de l'esperit del moviment noucentista cátala i per disposar d'elements ornamentáis
     de gran bellesa estética. Va ser a principis del segle XX quan el doctor Raül Rovi-
     ralta i Astoul (1891-1979) va adquirir els terrenys amb la intendo d'ubicar-hi una
     casa i uns jardins a l'estil deis renaixentistes italians.

     L'encarregat de dissenyar l'espai va ser l'arquitecte, jardiner i escriptor Nicolau
     Maria Rublo i Tudurí (1891-1981), considerai un deis millors paisatgistes catalans.
     Tot i que Rubió va dirigir l'obra, també va acceptar els suggeriments que va aportar
     el pintor Domènec Caries i Rosich (1888-1962), amie del marqués de Roviralta i
     marit de l'escultora Maria Llimona i Benet (1894-1985), autora de les majestuoses
     estatúes de bronze en forma de sirena que es troben a l'escala principal del recinte.
     L'entorn compta també amb altres escultures repartides pels miradors i places, entre
     les que destaquen els busts d'inspiració clàssica sobre pedestals coberts d'heura.
     La vegetació que predomina ais jardins de Santa Clotilde és la de clima mediterrani.
     La majoria d'arbres i arbusts son de fulla perenne, com els pins, els cèdres i els
     xiprers; però també n'hi ha de caducifolis com els àlbers i els til-lers. Destaquen
     les diferents formes que adopten aqüestes especies gracies a l'art de retallar les
     plantes.

     Un altre élément important del jardí és l'aigua. Hi ha sortidors amb moviment cons-
     tant a l'escalinata principal i a l'estany superior, així com estanys mes calmats en
     diferents terrasses i places.
     Natura excepcional i escultura de qualitat s'uneixen en aquests jardins. Un Hoc molt
     adient per gaudir d'una agradable estona de calma o captar algunes fotografíes del
     paisatge.

                               A GRlONA

                                            TOSSA

         DADES D'INTERÈS                      LLORET D E MAR
         • Accès: a peu; amb cotxe i BUS de
         Lloret-Blane-Lloret i amb el creuer    SANTA CRIMINA F'ENALS
         que para a la platja de Santa Cristina
 Caja de Ahorros • Preu de l'entrada: 3 euros        PLATJA DE SANTA CRISTINA
del Mediterráneo • Horari: 1 0 a 1 3 i d e 1 5 a 1 9 hores
         (dilluns i temporada d'hivern tancat)
         • Telèfon:972 37 04 71           BLANES JARDINS DE SANTA CLOTILDE

                                    (GI-682. Km. 9,300)
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12