Page 6 -
P. 6

Ara pia Descobreixen Prozac a l'aigua de consum domestic del Regne Unit.

Il JORNADES GASTRONOMIQUES DE LA CUINA DE L'ART
             Fins el 31 d'octubre de 2004

Aquesta iniciativa gastronómica compta amb la partici-                Restaurants i hotels participants.
pado de 23 dels mes destacats Restaurants i Hotels de
Lloret de Mar. L'objectiu de les jornades, a mes d'ajudar a             ACUARIO, ARLEQUIN, BRODO, CALA CANYELLES, CALAMIC, CAN BOLET,
la desestacionalització, és el de donar a conèixer la excel-             CAN TARRADAS, DAFNE-CASINO de LLORET, EL NOU PLANIOL, EL TORO,
lent gastronomía i restaurado de Lloret de Mar.                   EL TÙNEL, EL TRULL, EL VENTALL, GRAN HOTEL GUITART MONTERREY,
                                           LA HABANA, LA LONJA, LA TERRASSA VIVES, LES PETXINES, HOTEL
                                           MARSOL, MAS ROMEU, HOTEL RIGAT PARK, HOTEL HUSA ROGER DE
                                           FLOR i HOTEL SANTA MARTA.

Com sia que Lloret ha estât, histôricament, una vila de pescadors, i com que a la nostra

població hi ha una manera de pescar tradicional anomenada la tirada a l'art, hem decidit

titular aqüestes Jornades Gastronomiques com LA CUINA DE L'ART DE LLORET DE

MAR.

Esteve Fàbregas i Barri a "Vint anys de turisme a la Costa Brava"

(Editorial Selecta, 1970) ens diu:

 " L'art és l'exponent mes representatiu i tradicional de les époques i de les
gents pobres de la costa. Ens referim, és dar, a l'art de pescar anomenat l'art
per antonomàsia, i que consisteix en una xarxa amb dues cames, unides per
un extrem on hi ha una bossa, que es cala des d'una embarcado i es lleva a
força de gent des de la platja.

 L'art és antiquissim. En certes époques l'art informava materialment la vida
deis nostres avantpassats. Era un deis pocs mitjans de subsistencia amb que
comptaven. Per a alguns -dones, veils i criatures-, l'unie.

 Un curios fogatjament de primeries del segle divuit diu ben ciar que el comú
denominador de totes les activitats del veïnat era, llavors, "tirar lo art". En els
anys vint del nostre segle (XX) encara anaven a tirar l'art per necessitai la
major part dels obrers del ram de la construcció. Amb bona sort els tocaven
cinc o sis pessetes a cadascun. Sis o vuit rais era el corrent.

 L'art -aquesta mena d'art- és a Lloret una institució. En cap altra platja de la
costa catalana aquest ormeig de pescar no va prendre tanta volada. Ser patró
de l'art era una sort. "Qui té un art té una heretat", deia un adagi. Temps hi
hagué que a les platges de Lloret van arribar a córrer set arts alhora.

 Les barques que prenien part a la processò de Santa Cristina eren totes
caros de l'art, embarcacions llargues i afusades, a propòsit per a vogar i fer la
regata.

 D'octubre a marc, a primeres hores del mati, homes i dones, morts de fred,                           Xino-Xano "Tirada a l'art" a Lloret de mar.
a l'entorn de focs de bruc i de pinassa, esperaven Pembarcació a la platja.
Sempre eren molts. Aquella dita encara en voga en el llenguatge popular :      Per tal de mantenir les nostres tradicions, l'entitat lloretenca XINO-XANO organitza cada
"Hi ha mes gent que a l'art", era plenament justificada. Després s'aferraven     any diverses tirades a l'art, i fregeix el peix pescai a la platja per delectar a tots els assis-
ais caps de l'ormeig i l'arrossegaven a terra. Llurs cossos es retallaven, com    tants.
una corda de presos, damunt la mitja claror de l'alba. Ningú els podia treure.
Tampoc ningú no pot limitar el nombre, el sexe, l'edat ni la condicio social dels  En paraules de Germinai Ros, "Al servei del pöble" (APAC, 1993) :
qui van a l'art. En això s'assembla a la sardana. És, realment, "l'art hospital",  "La tirada a l'art és un dels més clars simbols del Lloret d'abans quan quasi tothom era
com li deien els antics. Si es pesca alguna cosa, la part del veli sera igual que  pobre. Tothom podia participar-hi, homes o dones. Hi havia l'esperança de recollir un
la del jove; el mateix tocará a la dona que al menut. Sempre s'ha dit : "A l'art,  grapat de peix i de guanyar uns cèntims. Era també una prova de Solidarität".
tothom hi té part".

                                           PORTES OBERTES A CAVES MONT- FERRANT

                                           Us convidem, el proper diumenge 24 d'octubre a visitar les
                                           nostres caves.

                                           Podreu visitar les installacions de les caves més antigües de
                                           Catalunya, tot i seguint la historia del Mas Ferrant i de

                                              t-Ferrant, així com tot el procés d'elaboració del cava.

                                           Us esperem amb el cava en fred per poder fer una copa junts.

                                           Ad reca:
                                           Cl Mont-Ferrant, 1
                                           17300 Blanes
                                           Girona
                                           Tf. 972 330 383

                                           Horari: de 10 a 14 i de 16 a 19hs.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11