Page 4 -
P. 4

Ep, no vai a badar! \ un (libre és bo no et deixa indiferent, i després de liegir-lo ja no ets el mateix" Jaume Vallcorba, editor

 Apatica dt cotxz.
 X, aaaÀa oX "ca/iAo "

          X. ZACOttVl  !

      Cornerò
Blanes Centre

  .t&nimdt&otl

          Som eZ mmiM comzAxUat
          m é ó Qnand&Zacomanai p e / i
          ivi-hi Za compia quotidiana.

          TAohanàò [mtxacJjL
          peMomJUXzatZoZm^ extenò
          <L&AOJutit de pnodueXJi puuc
          peZ conòum dia/vit

          Quieta, vwduna, COAK, peUx,

          {JbicaX.\xjj^ pJtmòa,

          ieJtnzWua, dnjogu&ua....
   1   2   3   4   5   6   7   8   9