Ves al contingut. | Salta a la navegació

Educació

Sou a: Inici / Seccions / Educació / Beques i ajuts / Ajuts postobligatoris curs 2023/24

Ajuts postobligatoris curs 2023/24

Publicacions  

 Bases 

Beneficiaris i requisits

Podran ser beneficiaris dels ajuts econòmics per fer front a les despeses de transport els estudiants de Lloret de Mar matriculats a cursos de grau universitari, cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu de grau mitjà i batxillerat en un centre públic depenent de la Generalitat de Catalunya, als quals no els correspongui la gratuïtat del servei, ni cap altre ajuda pel mateix concepte, per al curs 2023/2024.

Són requisits indispensables per a poder rebre aquests ajuts:

  1. Estar actualment empadronat a Lloret de Mar i amb anterioritat i de forma ininterrompuda des de la data d’1 de gener de 2022.
  2. Estar matriculat a cursos o bé d’un Cicle Formatiu de Grau Superior, Cicle Formatiu de Grau Mitjà, Batxillerat o bé d’un estudi universitari de Grau (matriculat, en aquest últim cas, a un mínim de 30 crèdits), per al curs 2023/2024, en un institut públic depenent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en una Universitat pública depenent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya o en centres integrats o adscrits públics, fora del terme municipal de Lloret de Mar i tenir un expedient acadèmic del curs anterior amb una nota mitjana mínima de 5.
  3. Disposar, la unitat familiar de l’estudiant pel qual es sol·licita l’ajut, d’una renda familiar inferior als 28.000,00 euros.
  4. No disposar en el moment de sol·licitar l’ajut d’una titulació de nivell igual o superior al nivell d’estudis per als quals se sol·licita l’ajut.

    5. Per tal de ser admesa la sol·licitud, caldrà presentar-la juntament amb la documentació al següent enllaç:

https://tramits.lloret.org/OAC/CdT.jsp?tramit=82

Les sol·licituds que compleixin tots aquests requisits i amb el compliment de les bases publicades, passaran a la fase de valoració. La seva aprovació estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària.

A l’alumnat beneficiari li seran d’aplicació les prohibicions establertes a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Terminis de tramitació

El calendari de tramitacions dels Ajuts serà el següent:

Presentació de sol·licituds (obligatòriament la presentació s’haurà de fer via telemàtica a través del web municipal www.lloret.cat amb una instància general. Telf de suport de 8h a 20h: 930267225):

  • Del 1 de febrer al 15 de febrer de 2024
Publicació del llistat amb el barem provisional:
  • 17/04/2024

Reclamacions i esmena de deficiències (obligatòriament la presentació s’haurà de fer via telemàtica a través del web municipal www.lloret.cat amb una instància general. Telf de suport de 8h a 20h: 930267225): 

  • DEL 18/04/2024 AL 02/05/2024
Resolució dels ajuts. Publicació del llistat amb els ajuts atorgats:
  • 12/06/2024