Ves al contingut. | Salta a la navegació

Educació

Sou a: Inici / Seccions / Educació / Beques i ajuts / Beques d’ajuda a estudiants d’estudis superiors

Beques d’ajuda a estudiants d’estudis superiors

Publicacions

 Bases

Beneficiaris i requisits

Podran ser beneficiaris de les beques d’ajuda els estudiants de Lloret de Mar matriculats a cursos d’estudis superiors en un centre públic, concertat o privat depenent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya o universitat pública, concertada o privada catalana (estudis universitaris de Grau o Cicles Formatius de Grau Superior), als quals no els correspongui la gratuïtat del servei, ni cap altre ajuda pel mateix concepte, per al curs 2019/2020.

Són requisits indispensables per a poder rebre aquestes beques:

  1. Estar actualment empadronat a Lloret de Mar i amb anterioritat i de forma ininterrompuda des de la data d’1 de gener de 2018.
  2. Disposar, la unitat familiar de l’estudiant pel qual es sol·licita la beca, d’una renda familiar inferior als 28.000,00 euros.

  3. Per tal de ser admesa la sol·licitud, caldrà presentar la documentació mitjançant instància electrònica al web www.lloret.cat.

Les sol·licituds que compleixin tots aquests requisits passaran a la fase de valoració. La seva aprovació estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària.

A l’alumnat beneficiari li seran d’aplicació les prohibicions establertes a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Terminis de tramitació

El calendari de tramitacions de les beques serà el següent:

Presentació de sol·licituds (obligatòriament la presentació s’haurà de fer via telemàtica a través del web municipal www.lloret.cat amb una instància general. Telf de suport de 9h a 20h: 930267225):

  • Del 31 de gener al 13 de febrer de 2020
Publicació del llistat amb el barem provisional:
  • 23 de març de 2020

Reclamacions i esmena de deficiències (obligatòriament la presentació s’haurà de fer via telemàtica a través del web municipal www.lloret.cat amb una instància general. Telf de suport de 9h a 20h: 930267225):

  • Del 24 de març al 6 d’abril de 2020
Resolució de les beques. Publicació del llistat amb les beques atorgades:
  • 18 de maig de 2020