Ves al contingut. | Salta a la navegació

Educació

Sou a: Inici / Seccions / Educació / Casals d'estiu

Casals d'estiu

Servei ofert per a nens i nenes de Lloret de Mar. Nascuts l’any 2017 (P3) fins nascuts l’any 2009 (6è PRI)

Preinscripció casal d’estiu 2021

PERIODE DE PREINSCRIPCIÓ: Del 17 al 28 de maig – Places limitades

Els casals d’estiu municipals són amb una atenció per conciliació familiar i laboral. Els espais vindran donats atenent les mesures sanitàries i es complirà amb el protocol aprovat per PROCICAT. 

Per poder sol·licitar plaça, serà imprescindible que l’infant estigui empadronat a Lloret de Mar.

Les places s’atorgaran per rigorós ordre d’entrada i en funció de les condicions laborals del progenitors :

 1. A aquells infants on ambdós progenitors treballen (presencialment o teletreball).
 2.  A aquells infants on un dels dos progenitors treballa (presencialment o teletreball).
 3.  Cap dels dos progenitors treballen

Com fer la preinscripció:

 • Enviar la documentació obligatòria al mail educacio.casals@lloret.cat
 • Una vegada revisada la documentació i acceptada la preinscripció, rebrà per mail la carta de pagament (fer el pagament a La Caixa o en línia)
 • Caldrà efectuar el pagament dins el termini. En cas contrari es donarà per anul·lada la inscripció i perdrà la plaça.

Documentació obligatòria:

 • Sol·licitud degudament emplenada i signada que trobarà a www.lloret.cat
 • Certificat emès per l’empresa del pare/s, mare/s o tutors/es legals, on quedi explícitament detallat que treballen presencialment o teletreballen i que estan donats d’alta a la seguretat social. Ens cas dels autònoms, el rebut del darrer mes pagat (si s'escau)
 • Fotocòpia de la targeta sanitària.
 • Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a legal.
 • Fotocòpia del carnet de família monoparental (si s’escau)
INFORMACIÓ GENERAL 

Lloc: Casal Pompeu Fabra i Casal Pere Torrent.

HORARIS:

CASAL PERE TORRENT

 • De dilluns a divendres: ½ Jornada de 9 a 13h
 • Servei menjador: de 13 a 15h ( De dilluns a divendres)
 • Dissabtes: Matins de 9 a 13h

CASAL POMPEU FABRA

De Dilluns a divendres:

 • ½ jornada: Matins de 9h a 13h o tardes de 15 a 19h
 • Jornada Completa: de 9.00h a 13.00 i de 15.00 a 19h
 • Servei menjador: de 13 a 15h (de dilluns a divendres)
 • Dissabtes: Matins de 9 a 13h
PREUS:
 • ½ jornada 92€ per mes.
 • Jornada completa: 130€/mes ( Sense menjador)
 • Reducció: 15% per al segon i successius germans.

*En relació a les bonificacions consultar a l’ordenança fiscal número 16.

Per la no assistència al casal d’Estiu es podrà sol·licitar la devolució mitjançant una instància presentada telemàticament dins els terminis establerts:

Terminis per sol·licitar la devolució del Casal d’estiu:

 • Casal d’estiu mes de juliol – Fins al 30 de juliol de 2021
 • Casal d’estiu mes d’agost – Fins al 31 de juliol de 2021

Important! No s’acceptarà cap inscripció incomplerta i/o que no vagi acompanyada de la documentació obligatòria.