Ves al contingut. | Salta a la navegació

Policia local

Sou a: Inici / Seccions / Policia local / Presentació

Presentació

Sovint ens pregunten quines són les funcions i tasques que desenvolupa la Policia Local i quin paper representa en l’àmbit de la seguretat. En l’actual legislació s’especifica així:

Les principals funcions que té encomanades la POLICIA LOCAL, ja sigui en matèria administrativa o judicial, bàsicament estan reflectides en la LLEI 4/2003 d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya i la LLEI REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL 7/1985.

La Llei 4/2003, en el seu article 28, indica que:

3. Són funcions pròpies de les policies locals:

a) La protecció de les autoritats de la corporació local i la vigilància i la custòdia dels edificis, les instal·lacions i les dependències de la mateixa corporació.

b) Les de policia de trànsit urbà.

c) Les de policia administrativa en l'àmbit de les competències municipals i, especialment, les relacionades amb la normativa mediambiental.

d) La col·laboració en les funcions de policia de seguretat ciutadana i ordre públic, d'acord amb el que especifiqui la junta local de seguretat.

e) Les de policia comunitària en els àmbits de la convivència veïnal i dels serveis públics locals.

f) Les que li corresponen com a policia judicial, especialment amb relació al trànsit.

4. Són funcions compartides entre la policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra i les policies locals:

a) Les de policia de proximitat, i l'auxili i assistència als ciutadans.

b) La intervenció en la resolució amistosa de conflictes privats, si hi són requerides.

c) La vigilància d'espais públics.

Però en realitat potser el que voleu saber és què representa tot això i com desenvolupem la nostra feina. Nosaltres ho resumim així:

“Som el Servei al servei de la ciutadania”. Vetllem i treballem per a garantir la seguretat ciutadana des del seu concepte més ampli i global. Per a nosaltres la seguretat ciutadana engloba tots i cadascun dels aspectes de la vida quotidiana, des de la seguretat viària a l’ordre públic, passant per la convivència, la informació i la prevenció. Per això comptem amb diferents unitats especialitzades, tal com podeu veure a l’organigrama funcional, que ens permeten recollir la incidència, treballar-hi i derivar-la a l’organisme o departament que correspongui. És a dir, la Policia Local funciona com a un vas receptor i conductor d’incidències, requeriments o mancances que d’alguna forma puguin afectar la convivència pacífica en el nostre municipi i col·labora amb el tractament de dades i d’informació per tal d’aconseguir eines legals que permetin fer actuacions dirigides a minimitzar i, si es possible, erradicar conductes inapropiades.

Per aconseguir-ho, també necessitem la col·laboració i implicació de la ciutadania. Per això aprofitem l’ocasió per agrair-vos la confiança que ens teniu i us encoratgem a fer-nos costat per continuar treballant per Lloret.