Ves al contingut. | Salta a la navegació

Policia local

Sou a: Inici / Seccions / Policia local / Àrees i organització

Àrees i organització

Organització, estructura de comandament

El cos de la policia local sota la direcció tècnica de l’inspector cap s’estructurarà en  àrees, serveis, unitats i seccions.

Les àrees són les estructures macro de desenvolupament del treball; en les àrees recau la planificació executiva, per tal de traslladar la planificació estratègica que arrenca de la prefectura del cos a la resta de l’organització. Des de les àrees s’estableixen les funcions que han de desenvolupar els diferents serveis i seccions, i es planifiquen i determinen els dispositius, les prioritats i les responsabilitats de cada servei. Aquestes àrees estaran comandades per un sotsinspector.

Tenim dues àrees: Àrea Operativa i Àrea Tècnica

De les àrees a l’organigrama pengen els diferents serveis i dintre dels serveis,  per l’assoliment dels objectius i prioritats que es determinin, tenim unitats i seccions.

L’objectiu fonamental del cos és la recollida i gestió de la informació per donar resposta eficient i de qualitat a les demandes de la ciutadania i prevenir i minimitzar els riscos en matèria de seguretat que es puguin donar.

AREA TÈCNICA: 

Comandament cap:  sotsinspector Jordi Bertran


  1. Servei Tècnic i Logístic          

        a.  Direcció Tècnica

- Manteniment instal·lacions pròpies i material
- Planificació esdeveniments via pública
- Vialitat, senyalització viària
- Comisos
- Vehicles abandonats

b.  Contractes i negociats
c.  PNT / documents de treball

    2. Secretaria i staff prefectura (NO POLICIAL)

a. Recursos humans i personal

b. Atenció al públic, objectes perduts i sancions

c. Gestions administratives àrea

d. Compres i despesa corrent

 

    3. Servei de suport tècnic operatiu a Prefectura 

a. Unitat Policia Administrativa

b. Suport tècnic i logístic

c. Inspecció polivalent

ÀREA OPERATIVA: 

Comandament  cap: sotsinspector Cèsar Martínez


  1. Servei Territorial Operatiu  
    a. Unitats territorials operativa: (3 torns)
    b. Unitat Reacció Administrativa i Seguretat (URAS)
    c. Disciplina viària / grues

 

    2. Servei  de Coordinació Operativa  

a. ORD/atestats
b. Sala coordinació serveis
c. Relacions amb la comunitat,  atenció a les persones i educació vial.

    3. Servei de Coordinació Logística i Institucional  

a. Notificacions, col·laboracions jutjats
b. Relacions altres cossos de seguretat
c. Informes de seguretat: manifestacions, concentracions, videovigilància, síndic ciutadà.
d. Comissions tècniques delegades

Aquesta estructura neix com un primer pas per consolidar una organització moderna basada en funcions i distribució de responsabilitats, on la jerarquia es fonamenta en responsabilitats, en potenciar l’atenció i el servei a la ciutadania i no en suplències o transmissió d’ordres.

Lloret de Mar és un municipi turístic amb una marcada estacionalitat en la demanda de serveis, i aquest exponencial augment de la  demanda que es produeix a l’estiu, exigeix una resposta adequada.

Aquest organigrama ha de marcar el funcionament del cos i ha d’establir les diferents responsabilitats. També, de l’autonomia dels serveis en depèn la necessària especialització per a la millora contínua i per últim, de la coordinació interna dels comandaments en depenen en bona part l’eficiència del col·lectiu i conseqüentment l’eficàcia de l’administració que representem.