Page 7 -
P. 7

Lloret, Ciutat Pubillo

Lloret, filia del mar, que etsja «Ciutat Pubilla
de la Sardana» en MCMLXXI.
D'aquesta honor sonora que ara en el front et brilla

     n'ets digne com ningú.

0 Costa ¡levantina! O platja lloretenca,
cenyida en l'abragada simétrica terral!
Del bes de tes arenes cada ona n'és llamenca.

     El cel t'espilla, endalt.

1 els filis que en tu es daleixen o per reveure't frisen
et vetllen l'acollida a l'hoste que fas teu.
Casáis, carrers i places, cada matí s'irisen

     amb el somris de Déu.

Lloret de Mar, «Ciutat Pubilla», sobirana
que en ton caliu ajuntes nadius i visitants:
l'aire diáfan polsi la cobla, en la sardana

     i ens darem tots les mans.

            OCTAVI SALTOR

1-111-71.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12