Page 3 -
P. 3

junta d'honor

         Excm. Sr. Victorino Anguera Sansó
                 Governador Civil de la Provincia

         ll'lm. Sr. Esteve Bassols Montserrat
                 Director General de Promoció del Turisme

         Excm. Sr. Josep M a Tomé Marín
                 Qovernador Militar de la Provincia

         Excm. i Kvdm. Dr D Na reís Juba ti y Arnau
                 Bisbe de la Diócesi

         II Im. Sr Pere Ordis Llach
                 President de la Excma. Diputació Provincial

         ll'lm. Sr. Josep M.a Clúa Viladrich
                 Alcalde-President del Ajuntament de Lloret de Mar

         ll'lm. Sr Agustí Arnés Vicente
                 Tinent-Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil

         ll'lm. Sr. Félix Ayala Viguera
                 Delegat Provincial d'informació i Turisme

         11 Im. Sr. Angel M a r t í n e z de Laguardía
                 Jutge de Pau i Jefe Local del Moviment

         H'lm. Sr. Ramón Soriano Conte-Lacoste
                 Ajudant Militar de Marina de 8. Feliu de Guixols
   1   2   3   4   5   6   7   8