Page 9 -
P. 9

V E T L L A DE LA P R O C l A M A C I O       Dissabte, 1 7 d'abril

Tarda, a les 7. — PASSADA pels principals barris de la Vila.
A las 7'30. — MISSA que dirà el Sr. Bisbe de Girona, Dr. D. Narcís Jubany, a l'Església

   Parroquial de St. Roma.

A les 8. — A la Sala d'Exposicions de TAjuntament-,s'inaugurare l'exposició LA SARDANA.

A les 8. — SARDANES a la Plaça de la Vila, per la cobla Amoga.

El desert de Sarria           Tarrides
La pateta                Viladesau
L'aplec de Lloret            T. Gii
La Quimeta riallera           Bonaterra
El seu amor
L'aplec de St. Cugat           Urrià
                     R. Vilà

ho ra ri He m i s s e s                     MISSA VESPERTINA

dissable, día 17
Parroquia de Sant Roma a les 19,30.

diumenge, día 18
Parroquia de Sant Roma, 7, 8'30, 10, 1V30, 18'30.
Hospital, 12.
Inmaculada Concepción, 19,20,
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14