Ves al contingut. | Salta a la navegació

Promoció Econòmica

Igualtat

igualtat

L'objectiu es promoure la igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes en el treball, per tal de potenciar l'ocupabilitat i millorar la taxa d'inserció laboral de les dones.

Llei orgànica 3/2007, de 22 de març per la igualtat efectiva de dones i homes

Les conductes discriminatòries, cal analitzar-les des de la doble perspectiva dels drets fonamentals de les persones treballadores i de la prevenció dels riscos psicosocials a la feina. L'empresa ha de garantir, doncs, que els drets fonamentals seran respectats i no pot tolerar abusos, assetjaments o altres humiliacions. L'entorn de treball ha de ser respectuós i amigable. En els següents documents podeu trobar informació per:

  • Assessorament per implementar un pla per a la igualtat d'oportunitats dins l'empresa.
  • Informació sobre recursos, subvencions i ajudes per desenvolupar mesures i accions en pro de la igualtat d'oportunitats dins l'empresa.
  • Servei d'assessorament en gestió de recursos humans amb perspectiva de gènere.
  • Mesures de conciliació i nous usos del temps aplicables dins cada empresa en particular.
  • Accions formatives i de sensibilització per promoure la igualtat d'oportunitats a la feina.

Documents i guies del Departament de Treball. Generalitat de Catalunya:

arxivat sota: