Ves al contingut. | Salta a la navegació

Participació Ciutadana

Entitats

Asociación de Parcelistas Lloret Residencial


Asociación de Vecinos de las Urb. de Lloret de Mar


Asociación Lobby Entidades Residenciales, Barrios y Comercios de Proximidad

President:

Miguel Moreno Martínez

A/e:

mmoreno@assequor.es


Objectius:

Promoure la defensa dels interessos y drets dels seus membres associats. La representació dels seus socis davant de qualsevol organisme de l’administració pública i davant d’entitats o persones privades. Intervenció en la defensa dels interessos econòmics i socials propis i la dels seus membres associats, mitjançant la participació davant de les institucions i organisme públics. Promoure la igualtat de tracte dels membres associats respecte al conjunt dels residents del municipi de Lloret de Mar. Promoure una adequada proporció entre el pagament d’impostos i arbitris municipals i la correlativa inversió municipal sobre el manteniment i millora en els àmbits territorials dels membres associats. Promoure l’efectiva participació dels seus associats en tots aquells assumptes que afectin al municipi de Lloret de Mar. En general, la defensa i salvaguarda dels drets i interessos col·lectius en tots els àmbits, tant públics com privats, i d’acord a la legislació vigent.

Associació de Festes dels Pinars


Objectius:

Realització d'activitats lúdiques, esportives, jocs i espectacles.

Associació de Jubilats i Pensionistes de Mont Lloret


Objectius:

Ocupar-se, en la mesura del possible, de les necessitats dels jubilats i jubilades i pensionistes de l'urbanització Montlloret.

Associació de Veïns Barri dels Pescadors Ludgardo López


Objectius:

El Barri dels Pescadors de Lloret de Mar, entès com a nucli urbanístic i veïnal de la població, dotat d'identitat pròpia, per la qual cosa els fins de l'associació es concreten en les següents accions: Fomentar entre els veïns del Barri dels Pescadors les relacions de bon veïnatge i convivència com a principi d'ajuda mutua. Promocionar i organitzar en el barri les activitats festives i d'esplai necessàries per afavorir la relació veïnal. Promocionar, organitzar i participar amb la resta de barris, associacions, entitats, clubs i amb l'Ajuntament de Lloret de Mar en les activitats, programacions, festes i d'altres actes que es puguin organitzar.

Associació de Veïns de Can Ballell i Sant Cristòfol


Associació de Veïns de Can Sabata i Can Rossell


Objectius:

Vetllar pel barri.

Associació de Veïns de Mas Baell i Can Carbó


Associació de Veïns de Roca Grossa

President:

Ignacio Álvarez Gónzalez

Telèfon:

619337152

A/e:

info@rocagrossa.info


Objectius:

Vetllar i promoure per la defensa dels interessos col·lectius de tots els veïns i propietaris residents al sector de Roca Grossa de Lloret de Mar. Fomentar, impulsar i treballar per a la realització d’actuacions que tinguin per objecte la millora del veïnat de Roca Grossa i col·laborar amb l’Ajuntament de Lloret de Mar per assolir el millor nivell de vida possible al sector de Roca Grossa. Exercir un grau de control i revisió de les actuacions de l’Ajuntament de Lloret de Mar al sector Roca Grossa. Impulsar les bones relacions entre els associats i entre aquest i el veïnatge.