Page 13 -
P. 13

DIA D E L A S A R D A N A           Diumenge, 25 d'abril

Matî, a les 11. — PASSADA pels principals carrers, de les agrupacions corals arribades.

A les 12. — CONCERT CONJUNT pels Cors de Clavé, a la Plaça de la Vila, en testimora
   d'adhesiô al Pubillatge lloretenc. Veredicte del concurs d'aparadors.

Tarda, a les 7. — SARDANES a la Plaça de la Vila, cobla Maresma.

Enyorament             Tudela

Tiana                Mas Ros

Niu d'ocells            Carceller

Renoi, quina testa!         Vilà

Cants de joventut          Xaxu

Santa Pau              Saderra

IV A P L E C D E L A S A R D A N A       Diumenge, 1 de Maig

Matî, a les 9'45. — A SANTA CRISTINA:
      17 sardanes.
      La sardana de conjunt sera dedicada a la memoria de Ramon Rossell.

Tarda, a les 3'45. — A SANTA CRISTINA:
      17 sardanes.
      La sardana de conjunt sera «Lloret, Ciutat Pubilla», de Domènec Mor.er.

Nit, a les 10. — A LA PLAÇA DE LA VILA:
      Extraordinaria audició de sardanes, dedicada ais collaboradors del Pubillatge. Co-
      bles: Principal Bisbal, Montgrins i Selvatana).

Cobles:

      Els Montgrins
      Girono
      La Pro!, de la Bisbal
      La Selvatana
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18