Page 15 -
P. 15

ALTRES ACTES

Abans de l'1 d'abril

16 gener: Conferencia «Qué será Lloret, Ciutat Pubilla?», a carree deis senyors: Francesc
   Soler Mas (de Manresa), Juli Sancliments (de Manresa), Joan Vidal Gayola (de Gi-
   rona), i Joan Doménech Moner (de Lloret de Mar). Es projectá el film «Olot, Ciutat
   Pubilla 1968».

26 gener: Recital «La Trinca», i Maria del Mar Bonet.

6 febrer: Conferencia a carree de Sebastiá Gracia 1 Jaume Auqué (de Lleida). Films
   d'aplecs de la sardana a Lloret.

13 febrer: Conferencia a carree de Francesc Izquierdo (de Barcelona). Film: La sardana
   arreu de Catalunya.

16 febrer: Recital Lluís Llach.

1 marg: Pregó del Pubillatge, per Octavi Saltor. Presentado de la Pubilla Universal de la
   Sardana i la seva Cort d'Honor. Concert per La Principal de La Bisbal.

7 marg: Aplec deis Perdons a Santa Cristina. Cobla Principal Caga. Veredicte del Concurs
   Musical.

Després de l'1 d'abril

4 abril. Diumenge de Rams: Audició de Sardanes al matí. Principal Llagostera.
Del 17 d'abril a l'1 de maig, ho trobareu al Programa General.
 5 juny: Inauguració de la 49 temporada d'audicions d'estiu.
10 juny. Dia de Corpus: Sardanes. Cobla Baix Empordá.
10 juny: Añada a l'aplec de la sardana a Montserrat.
20 juny: Aplec de Sant Quirze.

18 juliol: XVI C o n c u r s de Colles Sardanistes. C o b l a Principal Caga.
23/26 juliol. Festa Major: Cobla Montjuic.
26 juliol: Concert a dues cobles i timbales. Cobles: Barcelona i Montjuic.

 8 setembre: Aplec de les Alegries. Cobla: Principal Garrotxa.
  octubre: Festa literaria.

18 novembre: Festa de St. Roma.
  novembre: Recital Cangó Catalana.

 5 desembre: Projecció films premiats en el Concurs de Cine,
  desembre: Concert Coral.

Audicions deis dissabtes d'estiu (nit 10'30), a la Plaga de la Vila.

 5 juny:  Costa Brava     7 agost: Girona
12 »    Caravana
19 »    Montgrins      14 » Caravana
26 »    Selvatana
 3 juliol: Principal Bisbal  21 » Maresma
10 »    Principal Badalona
17 »    Amoga        28 » Principal Llagostera
31 »    Barcelona
                4 setembre: Baix Empordá

                11 ?

                18 »                 ?

                25 »                 ?
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20