Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / Ajuntament / Comunicació i publicacions / Bans d'alcaldia

Bans d'alcaldia


L’Il·lm. Sr. Jordi Orobitg i Solé, Alcalde-President Acctal. de l’Ajuntament de Lloret de Mar,
FAIG SABER que d’acord amb el Decret 64/1995 del 7 de març s’estableixen les següents Mesures de Prevenció d'Incendis Forestals,
DEL 15 DE MARÇ AL 15 D’OCTUBRE
En terrenys forestals i en una franja de 500 m. al seu entorn, queda expressament PROHIBIT ENCENDRE FOC, llençar objectes encesos, coets, etc. Es podran utilitzar fogons de gas i barbacoes d’obra amb mataguspires, en àrees recreatives, zones d’acampada i parcel·les d’urbanitzacions.
DEL 15 DE JUNY AL 15 DE SETEMBRE
No es concediran autoritzacions per encendre foc ni es permetran treballs que pugin generar restes vegetals. Se suspendran totes les autoritzacions atorgades.
A TITULARS DE FOREST
Les capçades dels aprofitaments forestals s’hauran de trossejar o triturar i situar en una franja que disti com a mínim de 20 m. de cada costat del camí.
A TITULARS D’URBANITZACIONS
Primer.- Hauran de mantenir els vials, cunetes, parcel·les no edificades i una franja de 25 m. al voltant de la urbanització, lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb les branques dels arbres esporgades fins a 1/3 de la seva alçada i una massa forestal aclarida (8 a 10 m. de separació entre arbres).
Segon.- Disposar d’una xarxa d’hidrants de 100 mm.
Tercer.- Elaborar un Pla d’actuació (PAU) segons la guia disponible al departament de Protecció Civil de l'Ajuntament.
Es denunciarà qualsevol persona que infringeixi aquesta normativa.
La qual cosa que faig pública perquè es conegui i es compleixi

Lloret de Mar, 13 de març de 2017


L’ALCALDE ACCTAL.,

Històric

DataBan d'alcaldia
19/06/2017 Revetlles 2017
13/06/2016 Revetlles 2016
03/06/2015 Revetlles 2015
16/06/2014 Revetlles 2014
21/02/2014 Tractaments fitosanitaris
arxivat sota: