Ves al contingut. | Salta a la navegació

Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)

Ubicació i horaris

OIAC. Informació i ubicació

 

OFICINAPlaça de la Vila, 1, baixos
(Edifici Casa Consistorial)
Telèfon: 972 361800Horari d'Atenció al Públic

CAL DEMANAR CITA PRÈVIA

- De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores

Horari especial (9.30 a 13.30 hores)
- 5 de gener, 26 de juliol, 24 i 31 de desembre

OFICINES

Dies festius

Festes locals

24 de juliol (Festa local, Santa Cristina)
18 de novembre (Festa local, Sant Romà)


Festa patronal
22 de maig (Festivitat de Santa Rita)


Seran dies festius els que estableixi el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any en curs.

Horari per parlar amb els tècnics

 

GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Tipus de consulta

Dies i horaris d'atenció

Lloc

Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalessa urbana

( Pluvàlua)

 Dimarts i dijous 

de 9 a 14 h

  Gestió tributària (Ajuntament) amb cita prèvia

Informació i assistència Gestió Cadastral

Dimarts i dijous

de 9 a 14 h

 Gestió tributària (Ajuntament) amb cita prèvia

Gestió cementiri

 

Dimarts i dijous

de 9 a 14 h

 Gestió tributària (Ajuntament) amb cita prèvia

Gestió de taxes

Dimarts i dijous

de 9 a 14 h

 Gestió tributària (Ajuntament) amb cita prèvia

Gestió impost activitats econòmiques

Dimarts i dijous

de 9 a 14 h

 Gestió tributària (Ajuntament) amb cita prèvia

Gestió d'impost de vehícles de  tracció mecànica

Dimarts i dijous

de 9 a 14 h

 Gestió tributària (Ajuntament) amb cita prèvia

Gestió de la taxa per al suministrament municipal d'agua

Dimarts i dijous

de 9 a 14 h

 Gestió tributària (Ajuntament) amb cita prèvia


ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS

Dimarts de 9 a 11h, Edif. Antic Sindicat, c/ St. Pere, 36, 1a, amb cita prèvia
Consultes sobre establiments comercials, botigues, bars, restaurants, etc. i gestions dels permisos d'activitats. Per sol·licitar cita prèvia: tel. 972 36 18 09 / 972 36 18 84


URBANISME

Tipus de consultesDies i horaris d'atencióLloc
Llicències d'obres menors
Informació urbanística bàsica
Ocupació via pública per obres
Dijous
de 10 a 13 h

Obres i disciplina

Antic Sindicat, (Carrer Sant Pere, 36) amb cita prèvia

Expedients d'obres majors noves o en tràmit
Consultes per resoldre temes de modificacions de projecte
Divendres cada 15 dies de les 11h a les 13h Obres i disciplina
Edif. Antic Sindicat, c/ St. Pere, 36, 2n, amb cita prèvia
Expedients de Protecció de la Legalitat Urbanística (EPLU)
Expedients de Restitució de Legalitat Urbanística
Ordres d'execució
Dilluns i dimecres
de 9 a
14 h
Obres i disciplina
Edif. Antic Sindicat, c/ St. Pere, 36, 2n, 
amb cita prèvia
Planejament general (Plans de millora, polígons d'actuació urbanística, plans parcials)
Obres municipals (Equipaments)
A convenir.
Tel:972-361906  planejament@lloret.cat
Planejament i gestió
Edif. Antic Sindicat, c/ St. Pere, 36, 2n, 
amb cita prèvia
Primera ocupació
Devolució de fiances (avals)
Actes de replanteig i alineacions
Dimarts de 9 a 14 h Obres i disciplina
Edif. Antic Sindicat, c/ St. Pere, 36, 2n, 
amb cita prèvia
Per demanar cita prèvia: trucar al telèfon 972 36 18 07 (centraleta urbanisme)

 

EXPEDIENTS SANCIONADORS

  • L'atenció es farà TELEFÒNICAMENT, tots els dilluns i dimecres, de les 10:00 hores a les 14:00 hores, al telèfon 972 361 828.

    Consultes sobre expedients sancionadors i/o denúncies per infracció de les Ordenances Municipals de Civisme, Via Pública, Taxis, Habitatges d'ús turístic (HUT'S), i Tinença d'animals domèstics; per infracció del Reglament de Platges i per infracció de les lleis 4/2015 (protecció de la seguretat ciutadana), 11/2009 (activitats i espectacles) i 18/2020 (en allò relatiu a les activitats amb incidència ambiental).