Ves al contingut. | Salta a la navegació

Administració electrònica

Administració electrònica


A partir del dia 18 de març de 2019, si es duu a terme un tràmit administratiu en qualitat de:

  • persona jurídica
  • entitat sense personalitat jurídica (entitats ciutadanes, comunitats de propietaris...)
  • professional col·legiat (notaris, registradors de propietat i mercantils, arquitectes, enginyers, advocats...)
  • beneficiari de subvencions atorgades per l'Ajuntament
  • representant d'algun dels subjectes abans esmentats

s'ha de fer obligatòriament per mitjans electrònics, de conformitat amb el que estableixen els articles 14.2 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu de les administracions públiques (PDF).

Si us cal més informació o suport per a la tramitació, podeu contactar al telèfon 930 267 225  de 9 a 15 hores, o bé a l’adreça electrònica .
Per a més informació us podeu dirigir a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, a la plaça de la Vila, 1.

Lloret rep el distintiu “Soc Smart”

S’han valorat la implementació de projectes com el Pla Estratègic a l’Administració Electrònica, l’app Lloret Smart o l’incorporació de l’eina d’intel·ligència turística Mabrian Technologies S.L.


L’Ajuntament de Lloret ofereix sessions gratuïtes per aprendre a fer tràmits a través de l’Administració electrònica
27-02-2019

Les sessions van adreçades a tres col·lectius: gent gran, persones jurídiques que han de fer ús d’aquest servei i ciutadania en general


L’Ajuntament de Lloret de Mar impulsa una campanya de difusió per donar a conèixer l'administració electrònica municipal
20-02-2019

Per poder-hi realitzar tràmits cal obtenir un certificat electrònic com l'idCat, que es pot sol·licitar gratuïtament a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)