Ves al contingut. | Salta a la navegació

Administració electrònica

Administració electrònica


A partir del dia 18 de març de 2019, si es duu a terme un tràmit administratiu en qualitat de:

  • persona jurídica
  • entitat sense personalitat jurídica (entitats ciutadanes, comunitats de propietaris...)
  • professional col·legiat (notaris, registradors de propietat i mercantils, arquitectes, enginyers, advocats...)
  • beneficiari de subvencions atorgades per l'Ajuntament
  • representant d'algun dels subjectes abans esmentats

s'ha de fer obligatòriament per mitjans electrònics, de conformitat amb el que estableixen els articles 14.2 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu de les administracions públiques (PDF).

Si us cal més informació o suport per a la tramitació, podeu contactar al telèfon 872 220 646  de dilluns a divendres de 8 a 20 hores, o bé a l’adreça electrònica oac360@lloret.cat
Per a més informació us podeu dirigir a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, a la plaça de la Vila, 1.

L’Ajuntament de Lloret obre una línia de subvencions per la neteja de façanes privades
12-05-2022

El consistori també està treballant per posar a disposició una paret pública per formar a joves en la tècnica del graffiti


La Biblioteca Municipal, El Puntet i Can Saragossa han expedit un total de 356 idCATs al mes de març
, 16-04-2021

A l’Oficina d’Informació i Informació Ciutadana (OIAC) se n’han fet 1.319, per la qual cosa el total es situa en 1.675 expedicions d’IdCATs


L’Oficina d’Informació Ciutadana va atendre 29.000 persones l’any 2019
31-01-2020

Al juliol va entrar en funcionament el servei de cita prèvia amb un temps d’espera de menys de tres minuts


Lloret rep el distintiu “Soc Smart”

S’han valorat la implementació de projectes com el Pla Estratègic a l’Administració Electrònica, l’app Lloret Smart o l’incorporació de l’eina d’intel·ligència turística Mabrian Technologies S.L.