Ves al contingut. | Salta a la navegació

Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)

Padró Municipal

Divisió censal
Barris i urbanitzacions
Piràmide d'edats
Estadístiques del Padró Municipal d'Habitants
Total empadronats per sexe, zona de residència i nacionalitat
Estadístiques del Padró Municipal d'Habitants
Total d'empadronats per zona o barri segons paràmetre mensual
Estadístiques del Padró Municipal d'Habitants
grafic_estad.jpg
graf.png
Evolució de la xifra oficial de població anual aprovada per l’INE
Estadístiques del Padró Municipal d'Habitants
graficdadesanualsine.PNG
grafic.jpg
taula.PNG
grafic.PNG
Captura.PNG
copy_of_grafic.jpg
taula.jpg
taula.JPG
grafic.JPG
copy_of_taula.jpg
copy2_of_grafic.jpg
copy_of_taula.JPG
copy_of_grafic.JPG
copy2_of_taula.JPG
copy2_of_grafic.JPG
copy3_of_taula.JPG
copy3_of_grafic.jpg
copy4_of_taula.JPG
copy3_of_grafic.JPG
copy5_of_taula.JPG
grafics.JPG
copy6_of_taula.JPG
copy4_of_grafic.JPG
copy2_of_taula.jpg
copy4_of_grafic.jpg
copy5_of_grafic.jpg
taulam.JPG
graficm.JPG
copy3_of_taula.jpg
grafic1.jpg
copy5_of_grafic.JPG
copy6_of_grafic.JPG
copy7_of_taula.JPG
copy7_of_grafic.JPG
copy8_of_taula.JPG
copy9_of_taula.JPG
copy8_of_grafic.JPG
copy9_of_grafic.JPG
copy10_of_taula.JPG
copy10_of_grafic.JPG
copy11_of_taula.JPG
copy4_of_taula.jpg
copy6_of_grafic.jpg
copy11_of_grafic.JPG
copy12_of_taula.JPG
graficestadistiques.jpg
taulaestadistiques.jpg
copy_of_graficestadistiques.jpg
copy_of_taulaestadistiques.jpg
copy_of_grafic.PNG
copy_of_taula.PNG
copy2_of_taula.PNG
copy2_of_grafic.PNG
copy3_of_grafic.PNG
copy3_of_taula.PNG
habitants.PNG
GRAFIC.PNG
TAULA.PNG
copy4_of_grafic.PNG
copy4_of_taula.PNG
copy_of_GRAFIC.PNG
copy_of_TAULA.PNG
copy5_of_grafic.PNG
copy5_of_taula.PNG
copy6_of_grafic.PNG
copy6_of_taula.PNG
grafic2.PNG
copy7_of_taula.PNG
copy8_of_taula.PNG
copy7_of_grafic.PNG
copy9_of_taula.PNG
copy8_of_grafic.PNG
copy9_of_grafic.PNG
copy10_of_taula.PNG
copy11_of_taula.PNG
copy10_of_grafic.PNG
copy11_of_grafic.PNG
copy12_of_taula.PNG
copy12_of_grafic.PNG
copy13_of_taula.PNG
grafica.PNG
copy13_of_grafic.PNG
copy14_of_grafic.PNG
tabla.PNG
copy15_of_grafic.PNG
copy14_of_taula.PNG
copy15_of_taula.PNG
copy16_of_grafic.PNG
copy16_of_taula.PNG
copy17_of_grafic.PNG
copy17_of_taula.PNG
copy18_of_grafic.PNG