Ves al contingut. | Salta a la navegació

Activitats Mediambientals

Sou a: Inici / Seccions / Activitats Mediambientals / Habitatges d'ús turístic

Habitatges d'ús turístic

Tens donat d'alta un habitatge d'ús turístic a Lloret?

Necessites adequar-ho a l'ordenança seguint els següents passos:

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ:

Presencialment a l'OIAC :

Presentar  el Formulari d'adequació d'habitatge d'ús turístic adjuntant la documentació requerida:

  1. Nota simple que acrediti la titularitat de l'habitatge i en cas de disposar d'empresa gestora, títol suficient del propietari per a la gestió de l'habitatge.
  2. Pels habitatges sotmesos al règim de propietat horitzontal: Certificació expedida per l'administrador de la comunitat que acrediti que l'activitat d'habitatge d'ús turístic no està prohibida pels estatuts de la comunitat de propietaris en el moment en que es va donar d'alta.
  3. Fotocòpia de la cèdula d'habitabilitat en vigor de l'habitatge.
  4. Rebut del pagament del rètol informatiu. Preu: 48€
Telemàticament a través del lloc web de tramitació en línia :

Identificació mitjançant l'IdCat, (es pot obtenir presencialment a l'OIAC) o bé el IdCAT Mòbil.

Presentar  la instància general adjuntant la documentació requerida:

  1. Formulari d'adequació d'habitatge d'ús turístic (descàrrega)
  2. Nota simple que acrediti la titularitat de l'habitatge i en cas de disposar d'empresa gestora, títol suficient del propietari per a la gestió de l'habitatge.
  3. Pels habitatges sotmesos al règim de propietat horitzontal: Certificació expedida per l'administrador de la comunitat que acrediti que l'activitat d'habitatge d'ús turístic no està prohibida pels estatuts de la comunitat de propietaris en el moment en que es va donar d'alta.
  4. Fotocòpia de la cèdula d'habitabilitat en vigor de l'habitatge.

COMUNICACIÓ A L'INTERESSAT:

 Una vegada validada la documentació, es comunicarà a l'interessat la data a partir de la qual es podrà recollir la placa o rètol informatiu de l'habitatge d'ús turístic. Si la presentació de la documentació ha sigut via telemàtica, en el comunicat  s'adjuntarà el corresponent full de liquidació.

RETIRADA PLACA:

El titular o representant ha de retirar la placa o rètol informatiu a l'OIAC presentant el corresponent rebut de pagament.

COL·LOCACIÓ PLACA:

Els titulars o les empreses gestores hauran de situar, a l’exterior de l’entrada principal de l’habitatge i, en el supòsit de cases unifamiliars, en un lloc plenament visible des de l’exterior de la finca, un rètol amb la informació bàsica referida a l’activitat d’habitatge d’ús turístic.

Assegura't que compleix la nova ordenança reguladora i que has lliurat tota la documentació que es demana.

Vols declarar un nou habitatge d'ús turístic a Lloret?

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 19 de desembre de 2016, va acordar suspendre, d’acord amb l’art. 73 del Text refós de la Llei d’urbanisme, l’activitat i ús d’Habitatge d’Ús Turístic (HUTs) dins la delimitació gràfica adjunta, durant el termini màxim d’un any, a comptar des de la publicació del present acord en el butlletí Oficial de la província de Girona, amb la finalitat d’estudiar-ne una reforma...(més informació)