Ves al contingut. | Salta a la navegació

Promoció Econòmica

Sou a: Inici / Seccions / Promoció Econòmica / Informació, ajuts i subvencions

Informació, ajuts i subvencions

Programa 'Treball i Formació 2017

L'Ajuntament de Lloret de Mar, a través de la Secció de Promoció Econòmica, i conjuntament amb la Secció de Recursos Humans, Subvencions i Serveis Econòmics, té aprovat el programa 'Treball i formació 2017' del Servei d'Ocupació de Catalunya SOC, que permetrà contractar un total de 24 persones en situació d'atur residents al municipi, per un període de 6  o 12 mesos, segons la línia de treball. Aquest programa, que pretén afavorir la inserció laboral i millorar l'ocupabilitat de les persones aturades, està dividit en 3 línies d'actuació:

Línia PANP: persones en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni de l'ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA), preferentment més grans de 45 anys.

Línia PRMI: persones en situació d'atur beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció.

Línia DONES: dones en situació d'atur víctimes de violència de gènere o en situació d'atur de molt llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni de l'ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA), preferentment més grans de 55 anys.

Logo AJ Promocio Economica alta qualitat

Les ocupacions incloses en aquest programa són:

  • Línia PANP: auxiliar administratiu/va i atenció al públic i brigada i accions de manteniment.
  • Línia PRMI: arranjaments en zones verdes i brigada i accions de manteniment.
  • Línia DONA: auxiliar administrativa.
Gencat
Logo SEPE 2015
FSE amb lema

_______________________________________________________________________________

Programa 'Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil (GJ) a Catalunya'

L'Ajuntament de Lloret de Mar, a través de la Secció de Promoció Econòmica, i conjuntament amb la Secció de Recursos Humans, Subvencions i de Serveis Econòmics, s'ha acollit al programa del SOC per poder contractar 5 joves en pràctiques que estiguin inscrits a Garantia Juvenil. Són contractes de 6 mesos, a jornada completa. L'inici dels contractes dia 30/11/2017.

Logo AJ Promocio Economica alta qualitat

Requisits per poder participar:

  • Inscrit a Garantia Juvenil i a l’Oficina de Treball (SOC) com a demandant d'ocupació.
  • Tenir alguna de les titulacions següents: titulació universitària, grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o certificat de professionalitat.

L'àmbit de treball és a les Seccions següents:

  • Promoció Econòmica.
  • Serveis Econòmics. 
  • Serveis Jurídics.
  • Serveis Públics.

Les titulació demandades són: GFGS Integració Social, CFGS Administració i Finances, Dret, Enginyeria Industrial i/o similars.


Departament Treball 11 2016

Logo SEPE 2015

logotip Iniciativaocupaciojuvenil

_______________________________________________________________________________Programa SOC: foment de la incorporació de persones en situació d’atur més grans de 45 anys al mercat de treball.

Us informem que en el DOGC núm. 7447 es va publicar la Resolució TSF/2106/2017, de 27 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 per al foment de la incorporació de persones en situació d’atur més grans de 45 anys al mercat de treball. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 15 de novembre de 2017.

Els beneficiaris poden ser persones físiques i jurídiques amb capacitat per contractar laboralment, amb centre de treball a Catalunya, a excepció de les administracions públiques i les seves entitats dependents o vinculades, les empreses d’inserció i les empreses de treball temporal.

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que podreu trobar a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, on hi trobareu, també, la informació per trametre-la i la normativa corresponent. Trobareu també informació a la pàgina web del SOC (www.oficinadetreball.gencat.cat).

 

__________________________________________________________________


Logo AJ Promocio Economica alta qualitat

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals destinades a empreses del Comerç, dels Serveis i de la Restauració per a la contractació de persones en situació d'atur, i per a projectes destinats a fomentar activitats en el sector comercial i de serveis durant l'any 2017 a Lloret de Mar.

DESTINATARIS

Línia 1. Destinada a aquelles persones físiques o jurídiques que realitzin activitat econòmica al municipi de Lloret de Mar en relació al comerç, els serveis o la restauració, per a la contractació laboral de persones en situació d’atur a Lloret de Mar.

Línia 2. Destinada a aquelles persones físiques i jurídiques que estableixin noves activitats comercials, de serveis i pública concurrència a Lloret de Mar que compleixin amb la normativa vigent en locals comercials. Quedaran excloses d’aquesta convocatòria l’obertura d’establiments comercialment anomenats freds, com són entitats bancàries, gestories, agències de viatges i immobiliàries. Així mateix quedaran expressament excloses d’aquesta convocatòria els locutoris, cibercafés, basars, “tot a 100”, multipreus, souvenirs, licoreries, pearcings, tatuatges i trenes.

Fulleto SUBV05 2017 A


Fulleto SUBV05 2017 COM B


ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Línia 1: l'Ajuntament de Lloret de Mar subvencionarà cada contracte laboral amb un import corresponent al cinquanta per cent de les quotes corresponents a la Seguretat Social a càrrec de l’empresa. Aquesta subvenció serà per una quantitat màxima de 300 € per mes i contracte, i com a màxim de quatre mesos. El període màxim subvencionables serà de l’1 de març al 30 de juny de 2017, ambdós inclosos.

Línia 2: Seran objecte de subvenció les despeses que hagin tingut els beneficiaris en concepte de taxes municipals per a l'obertura de l'establiment comercial. L'import màxim de la subvenció serà de 600,00€ per beneficiari i en cap cas superarà la suma dels imports abonats en concepte de taxes municipals per l'obertura de l'establiment durant el període comprés entre l'1 de març i el 30 de juny del 2017.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini per a la presentació de les sol·licituds i la documentació justificativa serà de l’1 al 15 de setembre de 2017. El lloc de presentació de les sol·licituds és faran mitjançant instància normalitzada a l'Oficina d'Atenció i Informació al Ciutadà (OIAC) situada a l'Ajuntament de Lloret de Mar a la Plaça de la Vila, núm. 1.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

Descarregar les bases específiques reguladores AQUÍ per consultar tots els requisits de la convocatòria.

Esquema subvencio WEB

MÉS INFORMACIÓ

Secció de Promoció Econòmica i Comerç.
Plaça de la Vila 1, CP 17310 Lloret de Mar.
TEL. 972361912
 # www.lloret.cat/promocioeconomica

Descarregar fulletó informatiu AQUÍ