Ves al contingut. | Salta a la navegació

Oficina Local d'Habitatge

Sou a: Inici / Seccions / Oficina Local d'Habitatge / Ajuts i subvencions / Ajut per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a persones entre 36 i 64 anys i majors de 65 anys GENERALITAT DE CATALUNYA 2023

Ajut per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a persones entre 36 i 64 anys i majors de 65 anys GENERALITAT DE CATALUNYA 2023

Convocatòria oberta de l’11 d’abril al 12 de maig de 2023
Requisits dels sol·licitants:
 • Tenir entre 36 i 64 anys (inclosos) o més de 65 anys en data 22/03/2023.
 • Acreditar la residència legal a Catalunya (NIF/NIE vigent sol·licitant de l’ajut).
 • Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,97 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), (23.725,79€), en l’exercici fiscal de l’any 2021.
 • Ser titular d'un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l'habitatge o habitació que sigui el seu domicili habitual i permanent, i estar-hi empadronat.
 • No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior a:
  • Lloguer o cessió d’us d’habitatge: 650€/mes
  • Supòsit d’habitació: 350€ /mes
  • Famílies nombroses, famílies monoparentals i/o discapacitat amb barem favorable (mobilitat reduïda): 900€/mes
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o del preu de cessió en el moment de la presentació de la sol·licitud. 
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social (es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)

Documentació necessària:

Presentació de sol·licituds:

TELEMÀTICAMENT:
 1. A la web de la Generalitat de Catalunya amb certificat digital o IDCAT Mòbil  
 1. A la web de l’Ajuntament de Lloret de Mar (Telèfon de suport 872 220 646)

Recomanacions per a la tramitació telemàtica:

PRESENCIALMENT:

 1.    Oficina Local d’Habitatge de Lloret de Mar (C/ Camí de l’Àngel, 11). Cal demanar cita prèvia a l’enllaç: https://citaprevia.lloret.org/       CITES LIMITADES!

NOMÉS S’ATENDRÀ AMB CITA PRÈVIA.

El dia de la cita caldrà portar la sol·licitud omplerta i la documentació acreditativa original, sense grapes i en bon estat (no arrugats i que el contingut es pugui llegir bé).

2.    Oficina de Correus de Lloret de Mar (C/ Oliva, 55) a través del registre ORVE.

L’horari és de dilluns a divendres, de 8.30 a 20.30 hores.

+ Informació: Agència de l’Habitatge de Catalunya