Ves al contingut. | Salta a la navegació

Mobilitat

Sou a: Inici / Seccions / Mobilitat / Zona Verda

Zona Verda

Les zones verdes són aquells espais habilitats a tal efecte a través de senyalització horitzontal i/o vertical on els vehicles amb el distintiu de resident poden estacionar gratuïtament pel temps preestablert en cada cas i, quan així es determini, les persones no residents ho podran fer previ pagament.

Activació dels distintius de la Zona Verda 2024

 DISTINTIU 2024 

 • Els distintius activats el 2023 seran vàlids fins al 29 de febrer de 2024.
 • A partir del dia 8 de gener de 2024, pels vehicles que tribuen IVTM a Lloret de Mar i el titular del qual estigui empadronat/da, es podrà començar a sol·licitar la nova obtenció a través de l'enllaç https://tramits.lloret.org/OAC/CdT.jsp?tramit=90.
 • Per a la resta de casos (vehicles que no tributen IVTM a Lloret de Mar, contracte laboral, titular d'una activitat comercial, fitxa federativa en un club esportiu del muicipi, etc.) cal contactar amb l'oficina de Zona Verda a .
 • Aquest nou distintiu tindrà validesa d'1 de març de 2024 a 28 de febrer de 2025.
 • Les persones que a 15 de desembre de 2023 no van sol·licitar el distintiu 2023, hauran d'esperar a l'1 de març per a poder estacionar gratuïtament (a excepció dels canvis de vehicle).
 • NOTA IMPORTANT: el distintiu es rebrà a posteriori de l'activació.
 • En el moment de l'activació es podrà escollir entre l'enviament a domicili o la recollida a l'OIAC de dimarts a divendres, dins l’horari d’atenció al públic .
 • En cas de recollida a l'OIAC, s'haurà de fer sempre a partir del dia 15 del mes següent al pagament, de dimarts a divendres de 9 a 13h.
 • Tot i que no es disposi del distintiu físic, a partir de l'1 de març, en el termini de 15 dies naturals després de fer el pagament, ja serà vàlida l'activació i es podrà estacionar gratuïtament a les zones verdes. Posteriorment, es rebrà el distintiu al domicili indicat o es podrà recollir a l'OIAC. Els pagaments realitzats amb anterioritat, tindran validesa a partir de l'1 de març.
 • En cas de dubte pot posar-se en contacte a través del correu zonaverda@lloret.cat. I per assistència en la tramitació electrònica al telèfon 872 220 646 (de 8h a 20h)

Zona Verda  No Exclusiva Sa Caleta

A partir del dia 2 de novembre de cada any, la zona d'estacionament de Sa Caleta, que entre març i octubre és un aparcament públic de pagament, es transforma en una nova Zona Verda No Exclusiva, de manera que els residents hi podran estacionar gratuïtament (amb obligació d'obtenir tiquet a cost 0 amb temps màxim de 48 hores) i els vehicles sense distintiu ho podran fer abonament la taxa establerta (equivalent a Zona Blava).

D'aquesta manera, es promourà la rotació de vehicles en una zona d'alt interès turístic i amb alta activitat de restauració, mantenint la gratuïtat de l'estacionament per als residents durant aquests mesos.

Cada any, aquesta activació, que s'inicia el 2 de novembre es mantindrà fins a final de febrer. A partir de l'1 de març tornarà a obrir l'aparcament públic de Sa Caleta.

 

Zona Verda Exclusiva Nucli Antic

L'Ajuntament de Lloret de Mar ha habilitat places d'aparcament de Zona Verda al Nucli Antic, en concret les places d'aparcament compreses per les avingudes Blanes, Tossa, Pau Casals, Just Marlés i Passeig Marítim.

Aquestes places són exclusives per a residents, només hi poden estacionar els vehicles amb el distintiu de Zona verda activat. El temps màxim d'estacionament és de 48 hores.

 

Carrer Places
c/ Turó de l'Estelat 7
c/ Marina 16
c/ Poeta Carner 32
c/ Puntaires 13
c/ Camí de les Cabres 13
c/ Sènia del Barral 2
c/ Migdia 5
c/ Santa Teresa 8
c/ Anselm Clavé 3
c/ Esteve Carles 8
c/ Rector Felip i Gibert 16
c/ del Comerç 3
Total 126

 


⚠️ Per els vehicles que realitzin el pagament en data posterior a 28 de febrer, l'activació efectiva als parquímetres podrà trigar fins a 10 dies laborables. 

Díptic informatiu sobre el funcionament de la Zona Verda

El Ple de 27 de setembre de 2021 aprovà definitivament la nova Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles de Lloret de Mar. La principal novetat del nou text és la inclusió de les anomenades Zones Verdes. 

Les zones verdes són aquells espais de la via pública, convenientment senyalitzats de verd, on els vehicles que disposin del distintiu de resident poden estacionar de manera gratuïta. 

 

RESIDENTS 

La condició de resident, a efectes de l’ús de les zones verdes, s’estableix per a:

 1. Persones físiques empadronades a Lloret de Mar i que siguin titulars d’un vehicle que aboni l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) a Lloret de Mar.
 2. Persones físiques empadronades a Lloret de Mar i que siguin conductores habituals d’un vehicle amb contracte de lloguer, rènting o similar, sempre que s’acrediti que el contracte esmentat té una durada superior a 6 mesos. 

A aquests efectes, també tindran aquesta consideració:

 1. Les persones jurídiques amb vehicles de la seva titularitat que abonin l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) al municipi.
 2. Les persones jurídiques amb domicili fiscal establert al municipi que disposin de vehicles de lloguer, rènting o similar, sempre que s’acrediti que el contracte esmentat té una durada superior a 6 mesos.

En el cas dels supòsits (c) i (d) es permetrà un màxim de 3 vehicles per persona jurídica. 

ADHESIU 

 

El distintiu físic és el que es mostra a continuació:   

DISTINTIU 2024

Per tal que el distintiu, on figura la matrícula i la vigència, tingui validesa, cal activar-lo abonant la taxa establerta a aquest efecte (condicionada a l’aprovació definitiva de l’Ordenança Fiscal corresponent). 

Per qualsevol dubte, podeu enviar un correu a  zonaverda@lloret.cat 

Per a les persones físiques empadronades i titulars d'un vehicle que tributa l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) a Lloret de Mar s'estableix una taxa de 5,00 €. 

Per a les persones físiques empadronades i jurídiques amb domicili fiscal al municipi i titulars d’un contracte de lloguer, rènting o similar, sempre que s’acrediti que el contracte esmentat té una durada superior a 6 mesos, s’estableix una tarifa de 30,00 € per a l’obtenció del distintiu específic. 

En el cas de persones no empadronades que tributen l’Impost de Béns Immobles (IBI) a Lloret de Mar s’estableix una tarifa de 60,00 € per a vehicles de la seva titularitat. 

Finalment per a aquelles persones titulars d’una activitat econòmica, o amb un contracte laboral a Lloret de Mar de durada superior a 6 mesos, o amb fitxa federativa a un club esportiu del municipi, s’estableix una tarifa de 60,00  € per l’obtenció del distintiu. 

Un cop activat, s’haurà enganxar a la part inferior dreta del parabrisa davanter del vehicle

Els efectes del distintiu estaran condicionats en tot moment al compliment de les condicions de resident i d'estar al dia de les obligacions econòmiques (tributs, preus públics i multes) amb l’Ajuntament de Lloret Mar. 

ZONES VERDES NO EXCLUSIVES 

Lloret de Mar disposa de les següents àrees de zona verda:

 • Aparcament de les pistes de raqueta de Piscina municipal (Avinguda Senyora de Rossell) amb  270 places
 • Aparcament de la Zona Esportiva 195 places
 • Aparcament de Can Xardó 140 places
 • Fenals (plaça Esteve Fàbregas): 130 places
 • C/ Francesc Campderà i Pujada de Francesc Campderà: 20 places
 • Solar c/ Marfull amb c/ Narcís Macià i Domènech - del 24/06 al 11/09: 80 places
 • Aparcament de Sa Caleta - del 4/11 al 28/02: 170 places 

 

FUNCIONAMENT 

A partir de l'1 de març de 2022 el temps màxim d’estacionament permès estarà degudament indicat en els parquímetres o en la senyalització corresponent i podrà ser diferent segons es disposi de distintiu de resident o no. En el cas de les zones que s'habilitaran inicialment (definides en l'apartat anterior) aquest temps màxim serà de 48 hores

En el cas de les zones verdes amb opció de pagament, per a les persones que no tinguin la condició de residents, el justificant que permetrà utilitzar-les serà un tiquet comprovant de pagament, sempre que aquest no s’hagi realitzat a través d’algun mitjà telemàtic. Inicialment totes les zones oferiran aquest opció i l'horari de pagament en aquest cas serà de 8 a 20h

Tots el vehicles hauran d'obtindre un tiquet d'estacionament a través dels parquímetres instal·lats o de l'aplicació AparcarE. En el cas dels residents aquest tiquet serà gratuït, tot i que tindrà una validesa de 48 hores, de manera que transcorregut aquest termini serà necessari la renovació del mateix. 

Mostra petita 

DUBTES I CONTACTE 

Per a qualsevol consulta o aclariment, consultar la informació a https://lloret.cat/mobilitat/zona-verda, a l'adreça electrònica zonaverda@lloret.cat.