Ves al contingut. | Salta a la navegació

Mobilitat

Sou a: Inici / Seccions / Mobilitat / Zona Verda

Zona Verda

Les zones verdes són aquells espais de la via pública on els vehicles amb el distintiu de resident poden estacionar gratuïtament pel temps preestablert en cada cas i, quan així es determini, les persones no residents ho podran fer previ pagament.

Nova Zona Verda al Nucli Antic

L'Ajuntament de Lloret de Mar habilita noves places d'aparcament de Zona Verda al Nucli Antic, en concret les places d'aparcament compreses per les avingudes Blanes, Tossa, Pau Casals, Just Marlés i Passeig Marítim.

Aquestes places seran exclusives per a residents, només podran aparcar els vehicles amb el distintiu de Zona verda (activat). El temps màxim d'estacionament de 48 hores.

Està previst que l'activació de les noves places a partir del dissabte 14 de maig.

Carrer Places
c/ Turó de l'Estelat 7
c/ Marina 16
c/ Poeta Carner 32
c/ Puntaires 13
c/ Camí de les Cabres 13
c/ Sènia del Barral 2
c/ Migdia 5
c/ Santa Teresa 8
c/ Anselm Clavé 3
c/ Esteve Carles 8
c/ Rector Felip i Gibert 16
c/ del Comerç 3
Total 126


⚠️ Per els vehicles que realitzin el pagament en data posterior a 28 de febrer, l'activació efectiva als parquímetres podrà trigar entre 2 i 3 dies laborables.

El Ple de 27 de setembre de 2021 aprovà definitivament la nova Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles de Lloret de Mar. La principal novetat del nou text és la inclusió de les anomenades Zones Verdes.

Les zones verdes són aquells espais de la via pública, convenientment senyalitzats de verd, on els vehicles que disposin del distintiu de resident poden estacionar de manera gratuïta.

RESIDENTS

La condició de resident, a efectes de l’ús de les zones verdes, s’estableix per a:

  1. Persones físiques empadronades a Lloret de Mar i que siguin titulars d’un vehicle que aboni l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) a Lloret de Mar.
  2. Persones físiques empadronades a Lloret de Mar i que siguin conductores habituals d’un vehicle amb contracte de lloguer, rènting o similar, sempre que s’acrediti que el contracte esmentat té una durada superior a 6 mesos.

A aquests efectes, també tindran aquesta consideració:

  1. Les persones jurídiques amb vehicles de la seva titularitat que abonin l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) al municipi.
  2. Les persones jurídiques amb domicili fiscal establert al municipi que disposin de vehicles de lloguer, rènting o similar, sempre que s’acrediti que el contracte esmentat té una durada superior a 6 mesos.

En el cas dels supòsits (c) i (d) es permetrà un màxim de 3 vehicles per persona jurídica.

ADHESIU

L'Ajuntament distribuirà durant el mes de gener de 2022 a través de correu ordinari l'adhesiu a tots aquells/es titulars de vehicles que a final d'any compleixin les condicions establertes en l'Ordenança .

Mostra adhesiu zv 2022

Per tal que aquest distintiu rebut al domicili, on figura la matrícula i la vigència, tingui validesa, caldrà activar-lo a través del tràmit que s'habilitarà a partir del 17 de gener a  https://www.lloret.cat/tramit_zonaverda, abonant la taxa establerta a aquest efecte (condicionada a l’aprovació definitiva de l’Ordenança Fiscal corresponent).

Per atenció presencial (a la comissaria de la Policia Local), únicament amb cita prèvia a través de telèfon 972347181.

Per qualsevol dubte, podeu enviar un correu a  zonaverda@lloret.cat

Per a les persones físiques empadronades i titulars d'un vehicle que tributa l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) a Lloret de Mar s'estableix una taxa de 5,00 €.

Per a les persones físiques empadronades i jurídiques amb domicili fiscal al municipi i titulars d’un contracte de lloguer, rènting o similar, sempre que s’acrediti que el contracte esmentat té una durada superior a 6 mesos, s’estableix una tarifa de 30,00 € per a l’obtenció del distintiu específic.

En el cas de persones no empadronades que tributen l’Impost de Béns Immobles (IBI) a Lloret de Mar s’estableix una tarifa de 60,00 € per a vehicles de la seva titularitat.

Finalment per a aquelles persones titulars d’una activitat econòmica o amb un contracte laboral a Lloret de Mar de durada superior a 6 mesos s’estableix una tarifa de 60,00  € per l’obtenció del distintiu.

En cas de dubte, contactar amb suport electrònic 872 220 646, en horari de 8 a 20 hores, o a l'adreça electrònica oac360@lloret.cat.

Un cop activat, s’haurà enganxar a la part inferior dreta del parabrisa davanter del vehicle.

Els efectes del distintiu estaran condicionats en tot moment al compliment de les condicions de resident i d'estar al dia de les obligacions econòmiques (tributs, preus públics i multes) amb l’Ajuntament de Lloret Mar.

ZONES

En data 1 de març de 2022 entraran en funcionament les següents àrees de zona verda:

  • Aparcament de les pistes de raqueta de Piscina municipal (Avinguda Senyora de Rossell) amb  270 places
  • Aparcament de la Zona Esportiva 195 places
  • Aparcament de Can Xardó 140 places
  • Fenals (plaça Esteve Fàbregas): 130 places

FUNCIONAMENT

A partir de l'1 de març de 2022 el temps màxim d’estacionament permès estarà degudament indicat en els parquímetres o en la senyalització corresponent i podrà ser diferent segons es disposi de distintiu de resident o no. En el cas de les zones que s'habilitaran inicialment (definides en l'apartat anterior) aquest temps màxim serà de 48 hores.

En el cas de les zones verdes amb opció de pagament, per a les persones que no tinguin la condició de residents, el justificant que permetrà utilitzar-les serà un tiquet comprovant de pagament, sempre que aquest no s’hagi realitzat a través d’algun mitjà telemàtic. Inicialment totes les zones oferiran aquest opció i l'horari de pagament en aquest cas serà de 8 a 20h.

Tots el vehicles hauran d'obtindre un tiquet d'estacionament a través dels parquímetres instal·lats o de l'aplicació AparcarE. En el cas dels residents aquest tiquet serà gratuït, tot i que tindrà una validesa de 48 hores, de manera que transcorregut aquest termini serà necessari la renovació del mateix.

Mostra petita

DUBTES I CONTACTE

Per a qualsevol consulta o aclariment, consultar la informació a https://lloret.cat/mobilitat/zona-verda, a l'adreça electrònica zonaverda@lloret.cat o posar-se en contacte amb l’Ajuntament per mitjà del telèfon 972361800.