Ves al contingut. | Salta a la navegació

Mobilitat

PMUS 2014-2019

Durant aquest mes de novembre (2018),  l'Ajuntament de Lloret de Mar iniciarà els treballs per a la renovació del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS). El pla vigent finalitza aquest 2018 i, per tant, és necessari i convenientl'elaboració d'un nou pla. 

L'objectiu del PMUS és definir el model global de mobilitat dels propers anys a Lloret. Això inclou l'ús de l'espai públic, la manera com es realitzen els desplaçaments, com es distribueixen les mercaderies i tot allò que hi té relació (accessibilitat, circulació, estacionament, transports, etc). 

El pla s'inicia amb la fase de diagnosi de la situació actual i, posteriorment, planteja l'estratègia i les mesures concretes per aconseguir els objectius d'una mobilitat segura, eficient, sostenible i equitativa.

L'elaboració de pla preveu la participació de tots els sectors i entitats de la població per tal d'aconseguir la màxima representativitat i compromís amb a la seva execució. Al llarg de les properes setmanes s'iniciaran els treballs de camp per realitzar la diagnosi de la situació actual així com entrevistes a diferents  representants de tots els àmbits que engloben la mobilitat.

Durant la primera meitat de 2019 el pla es sotmetrà a exposició pública per tal de recollir els comentaris i aportacions de la ciutadania.

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) del municipi de Lloret de Mar

Aprovació per acord de la Junta de Govern Local de data 16 de juny de 2014
Data de publicació en el BOP Girona: 4/07/2014
Data de publicació al DOGC: 26/06/2014
Data de publicació El Punt Avui: 26/06/2014
Data de publicació Diari de Girona: 25/06/2014

Informació pública 45 dies: del 05/07/2014 a 28/0/2014 (a.i.)

adobeINFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
adobeANÀLISI I DIAGNOSI
adobeOBJECTIUS I PROPOSTES
adobeANNEXOS