Ves al contingut. | Salta a la navegació

Mobilitat

Sou a: Inici / Seccions / Mobilitat / Ordenança de circulació

Ordenança de circulació

Nova normativa per a regular la circulació de vianants i vehicles

La complexitat del trànsit de vehicles i de vianants al nostre municipi, especialment en el punt més àlgid de la temporada turística, fan necessari adaptar, en alguns casos, les disposicions de caràcter general a les especials condicions de la nostra vila, i donar-los un contingut eminentment urbà que repercuteixi en una millor convivència entre la circulació rodada i la seguretat de tots els usuaris, evitant lesionar els interessos individuals o col·lectius a causa de l’ús massiu dels vehicles de motor i promovent un ús ponderat tant de l’automòbil com de l’espai públic.

L’Ordenança de Circulació de 2002 va ser el primer text normatiu municipal en aquesta matèria i va sorgir per donar resposta a múltiples necessitats d’ordenació de la via pública i de regulació del trànsit. Estableix limitacions a l’estacionament en els vies públiques, les condicions de circulació per a determinades zones, les restriccions de pes i amplada dels vehicles dins del municipi, la regulació de l’illa de vianants, la reglamentació de les operacions i dels horaris de càrrega i descàrrega, entre altres. Fa compatible la distribució equitativa dels espais públics entre tots els usuaris i garanteix la fluïdesa del trànsit rodat sense descuidar la protecció dels vianants, veïns i visitants. L’Ordenança també preveia els supòsits d’immobilització, la retirada i el dipòsit de vehicles quan siguin un obstacle, quan comportin un perill per a la circulació o quan es destinin a activitats il·lícites. Finalment, preveia la qualificació i el barem sancionador per a cada tipus d’infracció.

La voluntat del municipi ha estat la de dotar-se d’una nova eina que inclogui tots els canvis normatius haguts des d’aleshores i, a la vegada, incloure la regulació de circumstàncies del trànsit més actuals, abans que limitar-nos a una lleugera modificació de l’Ordenança vigent. Així s’ha incidit en els aspectes més locals, s’ha ampliat la regulació que pretén incrementar les mesures de 2 seguretat de la circulació dels vianants i dels ciclistes i s’ha aprofitat per establir la regulació de l’ús i la circulació dels vehicles de mobilitat personal (VMP) tant pel que fa a l’ús particular com quan són utilitzats en l’àmbit de l’explotació comercial per a oci dels seus llogaters. La premissa fonamental ha estat la de garantir que aquesta nova modalitat de lleure no va en perjudici d’altres activitats comercials i en detriment de la seguretat dels vianants.

D’altra banda, l’Ordenança amplia la regulació de les zones d’estacionament d’horari limitat, de les reserves per a persones amb mobilitat reduïda i introdueix les zones de recàrrega de vehicles elèctrics i el compromís decidit de l’Ajuntament per al foment de les energies no contaminants.

Finalment, s’ha deixat recollit en el nou articulat la possibilitat de crear zones de prioritat invertida com a carrers compartits on la prioritat la té el vianant per sobre del vehicle o la creació de zones d’estacionament regulat per a residents en aquelles zones del municipi que per les seves característiques veïnals i urbanístiques aconsellin l’ús preferent de l’estacionament dels vehicles dels veïns en detriment d’altres usuaris. També recull la possibilitat de participació activa de la ciutadania en la seguretat viària, en llocs i serveis determinats, com a personal auxiliar de regulació del trànsit. També, sense perjudici de la llei que ho regula a nivell general, s’especifiquen les condicions en què s’ha de circular pel medi natural.

Aquesta nova ordenança entrà en vigor el 9 d'abril de 2019.

Podeu consultar el document complet aquí.