Ves al contingut. | Salta a la navegació

Mobilitat

Sou a: Inici / Seccions / Mobilitat / Notícies i informacions / Sessió participació ciutadana nou PMUS

Sessió participació ciutadana nou PMUS

Sala Polivalent de la Biblioteca Municipal
05-06-2019


El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) és un instrument de planificació de la mobilitat que va néixer amb la Llei de Mobilitat 9/2003, permet configurar les estratègies de mobilitat sostenible als municipis i planificar un conjunt d’actuacions que permetin aconseguir els objectius desitjats.

El PMUS actual de Lloret de Mar (2014-2019) avança en mesures sobre l’ordenació de les diferents xarxes de mobilitat: els vianants, els ciclistes, el transport públic, el vehicle privat, l’aparcament i la distribució de mercaderies, tenint en compte la millor seguretat viària, la qualitat ambiental i l’educació.

El PMUS comporta la tramitació en paral·lel d’un Estudi Ambiental Estratègic, que asseguri que les mesures o actuacions proposades vagin en línia amb l’acord de Paris sobre el Canvi Climàtic i amb els protocols de Kioto.

El primer PMUS de Lloret de Mar es va aprovar l’any 2014 i té una vigència de sis anys, fins aquest 2019. És per això que l’Ajuntament ha iniciat el procés de redacció del Nou PMUS de Lloret de Mar (2020-2025) que ha de definir les línies estratègiques futures, els objectius i les noves propostes d’actuació a seguir durant els propers sis anys.

Aquest procés de definició del nou pla consta de tres fases: la diagnosi participada, les línies estratègiques i objectius i el programa participat d’actuacions:

  1. La primera fase (diagnosi) consisteix en analitzar la mobilitat actual del municipi, recollint dades de camp (estiu i hivern) i analitzant el major nombre de dades possibles, coneixent l’opinió dels diferents agents implicats i consultant amb el veïnat les seves principals preocupacions.  
  2. La segona fase (línies estratègiques i objectius) fa referencia a aquelles línies estratègiques que hem de considerar per desenvolupar el Pla per aconseguir els objectius que ens marquen els plans de referencia (PDM Comarques Gironines, Qualitat de l’aire, Soroll, etc).
  3. La tercera fase (Programa d’actuacions) consisteix en definir una planificació temporal i econòmica d’unes propostes que seran el més concretes possibles per garantir la seva viabilitat en els 6 anys de període de vigència del pla.

Dins el procés de definició del PMUS la participació ciutadana hi té un paper clau en totes les fases, sobretot per la diagnosi i pel programa, i és per això que el proper 12 de juny a les 19:00h (Sala Polivalent de la Biblioteca municipal) es durà a terme la I Sessió participativa del nou PMUS de Lloret de Mar 2020-2025.

L’objectiu d’aquesta sessió és presentar breument els resultats de la diagnosi tècnica inicial per passar després a escoltar quina és la percepció i valoració que fa la ciutadania de la mobilitat al municipi.

Aquestes valoracions seran tingudes en compte per finalitzar la diagnosi que inclourà el Nou PMUS (2020-2025) i per definir els objectius del futur de la mobilitat a Lloret de Mar.

A la següent fase es realitzarà una nova sessió de participació amb tota la població, on es debatran els objectius i les propostes concretes per assolir-los.

En definitiva, la redacció del Nou Pla de Mobilitat Urbana és la gran oportunitat per a debatre i decidir com volem que sigui la mobilitat del futur a Lloret de Mar, buscant el necessari consens amb tots els sectors implicats, tant tècnics, com socials, com polítics, etc i de forma que el pla tingui uns fonaments clars i compartits per tots i per a tots.

arxivat sota: