Ves al contingut. | Salta a la navegació

Mobilitat

Mobilitat


La mobilitat és un concepte cada cop més d’actualitat. Tot i que les persones s’han desplaçat sempre, fins fa un temps la mobilitat es concebia com la circulació o trànsit de vehicles, i només es centrava en com fer els desplaçaments en vehicle privat més ràpids i fluids possible.

Actualment, però, la mobilitat ha adquirit una dimensió que va molt més enllà.

Tothom té dret a desplaçar-se lliurement per realitzar les activitats quotidianes o de lleure: anar a la feina, a l’escola, al metge, a comprar, a la platja, etc.

Ara bé, aquest dret individual s’ha d’exercir de manera responsable i considerant els impactes que cada mode de transport té sobre el benestar de les persones, la qualitat de l’entorn urbà i el medi ambient.

Repensar els nostres hàbits de mobilitat i avaluar els efectes positius dels canvis que hi podem introduir és la clau per avançar cap a un model col·lectiu de mobilitat més sostenible.

En definitiva, més eficient, segur, equitatiu, competitiu, tranquil i saludable.

Els principis de la mobilitat sostenible:

  • Allibera el carrer de la sobrecàrrega que representa l’excés de mobilitat privada amb modes de transport de motor i fomenta el repartiment equitatiu de l’espai sense que cap mode de transport tingui preeminència sobre la resta.
  • Garanteix la mobilitat universal perquè dóna prioritat als sistemes de desplaçament més sostenibles: la mobilitat a peu, en bicicleta i en transport públic col·lectiu.
  • Incorpora als instruments urbanístics i territorials la planificació de la mobilitat per reduir la demanda i el nombre de desplaçaments en modes de transport no sostenibles.
  • Dóna recursos a la ciutadania per a la seva mobilitat sostenible i promou la seva participació activa i coresponsabilitat en la presa de decisions locals.

 

D’aquesta manera les prioritats quan parlem de mobilitat han anat canviant fins arribar la sistema actual:

 

 

És per això que totes les mesures que es prenguin en l’àmbit de la mobilitat han de tenir present aquesta jerarquia, prioritzant sempre les capes més altes.

S’instal.la un carregador elèctric doble a l’Oficina de Turisme Central

Actualment ja hi ha un altre al Passeig Agustí Font i a la tardor s’instal·larà un tercer a la Plaça Alfred Sisquella de Fenals