Ves al contingut. | Salta a la navegació

Mobilitat

Mobilitat


La mobilitat és present en les nostres vides, així com en el devenir del nostre dia a dia. Qualsevol desplaçament que realitzem pel nostre municipi incideix directament en la mobilitat, ja sigui una mobilitat quotidiana, obligada (motius laborals i/o escolars), o bé personal.
D'aquesta manera la distribució dels desplaçaments segons el mitjà de transport, es pot classificar de diferents maneres, tals com el transport públic, el transport no motoritzat (a peu, amb bicicleta), i en darrer terme el transport privat. 
Lloret de Mar com a municipi turístic de referència, esdevé un pol d'atracció de viatgers i turistes, i per conseqüent, generador d'un elevat flux de trànsit en l'interior, i en els accessos a la nostra població. 
Conscients de la problemàtica de congestió en les xarxes viàries, i tenint present la preocupació pels problemes ambientals, fa del tot imprescindible prioritzar els transports públics, vianants i bicicletes. És voluntat d'aquest Ajuntament fomentar accions que promoguin la mobilitat sostenible des d'una manera més eficient, promocionant alternatives a l'ús del vehicle privat. 
Mitjançant aquest nou web municipal, es poden cercar tots els aspectes relacionats amb l'àmbit de la mobilitat que incideixen a Lloret. I, paral·lelament, es pretén difondre els valors i accions duts a terme en matèria de sensibilització envers la mobilitat, a través de les noves tecnologies com és aquest espai web.