Ves al contingut. | Salta a la navegació

Medi Ambient

Sou a: Inici / Seccions / Medi Ambient / Tinença d'animals

Tinença d'animals

Fem-ho bé!

Campanya reguladora de la tinença i protecció dels animals a Lloret de Mar - Descàrrega del tríptic

 ASSEGURA’MDEIXEM ELS CARRERS NETS

La persona propietària d’un GPP ha d’obtenir la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció. Els requisits per disposar-ne són, entre d’altres: ser major d’edat, no estar privat judicialment o governativament de la seva tinença i haver contractat una assegurança de responsabilitat civil que caldrà renovar cada any.
La llicència, personal i intransferible, té una validesa de 5 anys i és renovable per períodes successius d’igual durada.

Cal dur bosses o embolcalls per recollir els excrements, així com recipients amb aigua per netejar la part de la via que es pugui haver embrutit i per diluir els orins.
S’ha d’impedir que els gossos orinin en façanes, mobiliari urbà i vehicles estacionats, i procurar que ho facin en escocells d’arbrat, reixes de clavegueres o part inferior de la vorada.
Infraccions sancionades amb multes de fins a 750 €.

gos perillos boxer
 REGISTRA’MVIGILA’M

Els animals de companyia (gossos, gats i fures) han d’identificar-se amb un microxip homologat i estar inscrits al registre censal del municipi on resideixen habitualment.
En fer l’alta al registre, s’entrega una placa identificadora amb el núm. censal, on cal anotar el nom de l’animal i les dades del propietari o posseïdor.
Aquestes mesures permeten facilitar la identificació de la mascota en cas de pèrdua o fugida.

Els gossos han d’anar sempre lligats amb collar i corretja o cadena. Els GPP, a més, han de portar el morrió posat.
Cal evitar les zones on no n’està permesa la seva presència i controlar que amb les seves accions no malmetin els elements comunitaris: mobiliari urbà, regs de jardins, etc., així com que no causin molèsties o situacions de risc.
S’han d’adoptar les mesures adients per impedir-ne la fugida.

gat gos groc

cuadroLink01 Recipients d'aigua per neteja de la via pública
cuadroLink01 Platja apta per gossos
cuadroLink01 Àrees d'esbarjo per gossos
cuadroLink01 Bosses recollida d'excrements de gossos
cuadroLink01 Protecció animal. Tinença responsable
cuadroLink01 Adopció d'animals de companyia
cuadroLink01 Butlletins informatius del Cos d'Agents Rurals

Recipients d'aigua per neteja de la via pública

S'ha d'impedir que els gossos orinin en façanes, mobiliari urbà i vehicles estacionats, i procurar que ho facin en escossells d'arbrat, reixes de clavegueres o part inferior de la vorada.
Cal dur bosses o embolcalls per recollir els excrements, així com recipients amb aigua per netejar la part de la via pública que es pugui haver embrutit amb els excrements de l'animal i per diluir els orins.

L'Ajuntament distribueix, als propietaris de gossos censats a Lloret, bosses per recollir els excrements, que també es poden trobar en els dispensadors instal·lats en parcs urbans.
Arran de la nova mesura contemplada en l'Ordenança municipal de l'obligatorietat d'haver de dur un recipient d'aigua, l'Ajuntament lliurarà gratuïtament, una bossa plegable per netejar les restes d'excrements i orins, que s'ha d'omplir d'aigua i, si es pot, un raig de vinagre per reduir les olors. Aquest recipient es podrà recollir a les dependències de Medi Ambient, acreditant que l'animal està censat al municipi.

Platja apta per gossos

L'Ajuntament de Lloret de Mar ha habilitat l'espai de garbí de la platja de Fenals pels gossos. La zona queda delimitada amb cartells informatius, que contenen les normes de conducta que les persones propietàries dels animals hauran de respectar.

L'estada de gossos serà permesa fora de temporada de platges, de 16 d'octubre a 14 de maig.

Cal tenir especial cura en mantenir els animals permanentment sota control, per tractar-se d'un espai natural on hi conviu fauna salvatge, així com per no ser una zona d'ús exclusiu per usuaris amb gossos. En qualsevol cas, els gossos considerats potencialment perillosos han d'anar lligats i dur el morrió posat.

Per qüestions d'higiene, es recorda l'obligatorietat d'haver de recollir els excrements de les mascotes, així com evitar que orinin a la sorra o embrutant el mobiliari de la platja.

L'incompliment de les normes de conducta establertes pot comportar sancions de fins a 1.500 euros.  

Àrees d'esbarjo per gossos

Lloret de Mar disposa de diverses àrees d'esbarjo per a gossos. Aquests recintes exteriors, es troben delimitats amb una tanca perimetral i disposen d'altres elements de mobiliari: font per abeurar els gossos, papereres dispensadores de bosses, cartells amb normes de conducta i bancs.

Situació de les àrees de gossos

Bosses per a la recollida d'excrements

recollida-excrementsEls orins i excrements dels gossos embruten la via pública i malmeten el mobiliari urbà, també són causa de problemes higiènics per a la ciutadania.

Per contribuir en millorar la neteja del municipi i conscienciar sobre la necessitat de recollir els excrements tant en les voreres, com en parterres, en zones enjardinades o altres zones de vianants, l'Ajuntament de Lloret té instal·lades més de 50 papereres dispensadores de bosses per a la recollida d'excrements en aquelles espais urbans on habitualment es concentren els propietaris de gossos per passejar.

Alhora les persones propietàries que tinguin el seu gos convenientment inscrit en el cens municipal d'animals de companyia, poden recollir de forma gratuïta paquets de bosses de plàstic a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) situada a la planta baixa de l'Ajuntament.

Les deposicions fecals recollides s'han de posar de forma higiènicament correcta (dins de bosses de plàstic o d'altres embolcalls impermeables perfectament tancats) a les papereres específiques o als contenidors d'escombraries.

Recordem als propietaris d'animals domèstics que deixar els excrements dels seus animals de la via pública és susceptible de ser sancionat amb multes de fins a 750 € d'acord amb l'article 51 de l'Ordenança reguladora de la tinença i protecció d'animals de Lloret de Mar.

TENS UNA MASCOTA? SIGUES CÍVIC! La neteja de la via pública és cosa de tots!

Protecció animal. Tinença responsable

El Consell Comarcal de la Selva, ens gestor del Centre d'Acollida d'Animals de la Selva (CAAS) recull les principals obligacions i recomanacions per a una tinença responsable dels animals de companyia:

  • Adopta'm. 
  • No m'abandonis.
  • Identifica'm.
  • Esterilitza'm.
  • Cuida'm bé.
  • Registra'm.
  • Vigila'm.

Adopció d'animals de companyia

L'Ajuntament de Lloret de Mar té delegat el servei de recollida d'animals de companyia al Consell Comarcal de la Selva, que gestiona aquest servei a través del Centre d'Acollida d'Animals de la Selva (CAAS).

Aquelles persones interessades en adoptar un animal de companyia poden posar-se en contacte amb el Centre d'Acollida d'Animals de la Selva (CAAS):

Ubicació: Crta. de Llagostera, Km 1; 17320 Tossa de Mar
Telèfon: 972 340 813
Correu electrònic: caas@selva.cat
Lloc web: http://www.selva.cat/caas/

Els animals de companyia adoptats al CAAS queden exempts del pagament de la taxa anual per serveis relatius a la tinença d'animals de companyia, això no obstant caldrà fer igualment el registre censal del gos/gat/fura a l'Ajuntament.
Ordenança fiscal

Butlletins informatius del Cos d'Agents Rurals

A través dels següents enllaços es poden consultar els butlletins informatius iCAR, relatius a fauna, editats pel Cos d'Agents Rurals, del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya:

- El porc senglar en l'entorn urbà
Preservació de fauna urbana que habita en edificis
Recomanacios pesta porcina a persones usuàries del medi natural
-
 Informació sanitària pesta porcina