Ves al contingut. | Salta a la navegació

Informació Coronavirus

Sou a: Inici / Seccions / Informació Coronavirus / Universitats i escoles

Universitats i escoles

Àmbit educatiu
A partir del 15/03:
  • Activitat presencial als centres docents de l'ensenyament de règim especial reglat, d'educació d'adults i escoles oficials d'idiomes.
  • Universitats:  Ensenyament a distància excepte les pràctiques i evaulacions. Presencial fins a un màxim del 30% de l'alumnat de cada universitat simultàneament.
  • Els centres de formació d'adults, les escoles oficials d'idiomes, els ensenyaments de règim especial reglats i les escoles de música i de dansa autoritzades pel Departament d’Educació d'acord amb el Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa, han d'adoptar mesures per reduir l'assistència presencial dels seus alumnes.
  • Batxillerat, cicles formatius i ensenyaments de règim general reglats, incloses escoles de música i dansa autoritzades: reducció de l'activitat presencial.
  • ESO, primària i infantil: presencialitat plena.
  • Es permeten les activitats extraescolars i l'esport escolar, organitzades dins o fora d'un centre educatiu per qualsevol entitat pública o privada. Es poden dur a terme amb un màxim de sis alumnes per aula a les etapes d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles de formació professional. Només els centres que organitzen activitats extraescolars mantenint els grups estables escolars o part d'aquests poden desenvolupar les activitats amb més de sis alumnes per aula, sempre que no hi participin alumnes d'altres grups estables.
  • Es permet el lleure educatiu a les etapes d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles de formació professional, , així com les activitats en l'àmbit del lleure inclusiu dirigides a persones amb discapacitats, amb limitació de grups de 6 alumnes com a màxim, tant en espais interiors com a l’aire lliure.
  • Als equipaments cívics no es poden dur a terme activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat. Es permeten les activitats cíviques i comunitàries presencials als equipaments cívics si es fan a l’aire lliure en grups no més grans de sis persones i tenen caire físic i/o d’entrenament de la memòria adreçades a persones majors de 60 anys. Resten exclosos de la suspensió els programes i activitats d’intervenció socioeducativa i els programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d’intervenció social i personal permeses, com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.
  • Permesos els desplaçaments i sortides del centre escolar amb pernoctació sempre que no trenquin el grup bombolla.

--> Preguntes freqüents

arxivat sota: