Ves al contingut. | Salta a la navegació

Comerç

Sou a: Inici / Seccions / Comerç / Subvencions Teixit Productiu / Subvencions teixit productiu 2021

Subvencions teixit productiu 2021

Any 2021

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Concessió de subvencions destinades al teixit productiu de Lloret de Mar en motiu de la crisi sanitària generada per la COVID-19 per a la contractació, l’obertura de noves activitats, millora de la imatge exterior dels establiments (embelliment de persianes) i/o digitalització, així com el suport a la reactivació dels autònoms.

Diptic Subvencions Teixit 2021 AODL A

Descarregar fulletó informatiu AQUÍ

DESTINATARIS

Línia 1Destinada a aquelles persones físiques o jurídiques que realitzin una activitat econòmica en relació al teixit productiu al municipi de Lloret de Mar, i que hagin portat a terme la contractació laboral de persones, de l’1 de gener de 2021 fins el 5 de desembre de 2021.

Línia 2: Destinada a aquelles persones físiques o jurídiques que estableixin una nova activitat econòmica a Lloret de Mar, amb les excepcions previstes, de l’1 de gener de 2021 fins el 5 de desembre de 2021, i que compleixin amb la normativa aplicable vigent.

Línia 3: Persones físiques o jurídiques que realitzin una activitat econòmica en relació al teixit productiu al municipi de Lloret de Mar, i que portin a terme accions de millora de la imatge exterior de les persianes de l’establiment i/o de digitalització a Lloret de Mar, de l’1 de gener de 2021 fins el 5 de desembre de 2021, i que compleixin amb la normativa aplicable vigent.

Línia 4: Adreçada a persones físiques o jurídiques establertes a Lloret de Mar, que siguin titulars d’establiments dedicats a bar, bar restaurant, restaurant, cafeteries i comerços que comptin amb autorització de degustació, i que hagin d’adquirir i/o renovar el mobiliari exterior de l’establiment, segons estableix l’Ordenança reguladora de l’ús de la via pública, del 9 d’abril de 2021 fins el 15 de juny de 2021.

Línia 5: Destinada a totes les persones empadronades a Lloret de Mar i majors d’edat, per l’adquisició de targetes pel foment de l’activitat comercial, de restauració, bars i cafeteries, a Lloret de Mar per pal·liar els efectes econòmics i del teixit productiu amb motiu de la crisi sanitària provocada pel Covid-19

OBJECTE I IMPORT DE LES SUBVENCIONS

Línia 1: La quantitat màxima subvencionada serà de 600€ per contracte a jornada complerta, essent la jornada mínima subvencionable la mitja jornada amb una dotació màxima de 300€, i segons els requisits establerts a l’apartat 5.2 de les presents bases. Per les jornades compreses entre el 100% i el 50%, la quantitat màxima subvencionada es reduirà proporcionalment.

Línia 2: Seran objecte de subvenció les despeses degudament meritades i pagades dins del període subvencionable en les que hagin concorregut els sol·licitants en concepte de taxes municipals per a l'obertura de l'establiment. Es subvencionarà el 100% de la taxa municipal.

Línia 3: Es podrà sol·licitar per un concepte subvencionable o pels dos (persianes, digitalització). L’import màxim subvencionable serà de fins al 50% d’aquestes despeses, amb una quantitat màxima de 300€ per cadascun dels conceptes subvencionables, i per establiment.

Línia 4: Serà objecte de la subvenció l’adquisició i/o renovació de mobiliari exterior de l’establiment, per part de persones físiques o jurídiques establertes a Lloret de Mar, que siguin titulars d’establiments dedicats a bar, bar restaurant, restaurant, hotels i comerços que comptin amb autorització de degustació, segons estableix l’Ordenança reguladora de l’ús de la via pública. la subvenció podrà arribar fins a una quantitat màxima de 500€ per establiment.

Línia 5: Seran objecte de la subvenció l’adquisició de targetes pel foment de l’activitat comercial, de la restauració, bars i cafeteries a Lloret de Mar per pal·liar els efectes econòmics i del teixit productiu amb motiu de la crisi sanitària provocada pel Covid19.  Hi haurà una targeta per un valor total de 50€ per gastar de forma presencial als establiments comercials i de restauració de Lloret de Mar adherits a la campanya, i que no podran pertànyer a establiments declarats com a serveis essencials durant l’emergència sanitària del Covid-19. De la targeta per un valor total de 50€, l’Ajuntament subvencionarà amb 20€ cada targeta. El valor restant el pagarà el ciutadà/na.

PERÍODE SUBVENCIONABLE

Línies 1, 2 i 3de l’1 de gener de 2021 fins el 5 de desembre de 2021.

Línia 4: del 9 d’abril de 2021 fins el 15 de juny de 2021.

Línia 5 El període subvencionable serà des de l’entrada en vigor del 01/10/2021 fins el 06/01/2022, ambdós inclosos

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS i JUSTIFICACIÓ

Des del 2 de setembre fins al 15 de desembre del 2021 (inclòs) mitjançant Tràmits en Línia (http://www.lloret.cat/e-administracio).

Cada interessat es podrà presentar, com a màxim, a dos de les línies de subvenció.

Diptic Subvencions Teixit 2021 AODL B

Descarregar fulletó informatiu AQUÍ

BASES I REQUISITS DE LA CONVOCATÒRIA

Descarregar les bases específiques reguladores a l'apartat SEU ELECTRÒNICA per consultar tots els requisits de la convocatòria.

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

Descarregar model normalitzat de declaració responsable AQUÍ 

MÉS INFORMACIÓ

Secció de Promoció Econòmica i Comerç
Ajuntament de Lloret de Mar
Plaça de la Vila núm. 1
Tel. 972 36 18 40 (9h a 14h)

www.lloret.cat/promocioeconomica