Ves al contingut. | Salta a la navegació

Comerç

Sou a: Inici / Seccions / Comerç / Comunicats, ajuts i subvencions / Ajuts i subvencions

Ajuts i subvencions

Logo AJ Comerc


Any 2018

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals destinades a empreses del Comerç, dels Serveis i de la Restauració per a la contractació de persones en situació d'atur, i per a projectes destinats a fomentar activitats en el sector comercial i de serveis durant l'any 2018 a Lloret de Mar.

DESTINATARIS

Línia 1. Destinada a aquelles persones físiques o jurídiques que realitzin activitat econòmica al municipi de Lloret de Mar en relació al comerç, els serveis o la restauració, per a la contractació laboral de persones en situació d’atur a Lloret de Mar.

Línia 2. Destinada a aquelles persones físiques i jurídiques que estableixin noves activitats comercials, de serveis i pública concurrència a Lloret de Mar que compleixin amb la normativa vigent en locals comercials. Quedaran excloses d’aquesta convocatòria l’obertura d’establiments comercialment anomenats freds, com són entitats bancàries, gestories, agències de viatges i immobiliàries. Així mateix quedaran expressament excloses d’aquesta convocatòria els locutoris, cibercafés, basars, “tot a 100”, multipreus, souvenirs, licoreries, pearcings, tatuatges i trenes.

Fulleto SUB Comerc 2018 A


Fulleto SUB Comerc 2018 B

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Línia 1: l'Ajuntament de Lloret de Mar subvencionarà cada contracte laboral amb un import corresponent al cinquanta per cent de les quotes corresponents a la Seguretat Social a càrrec de l’empresa. Aquesta subvenció serà per una quantitat màxima de 300 € per mes i contracte, i com a màxim de quatre mesos. El període màxim subvencionables serà de l’1 de març al 30 de juny de 2018, ambdós inclosos.

Línia 2: Seran objecte de subvenció les despeses que hagin tingut els beneficiaris en concepte de taxes municipals per a l'obertura de l'establiment comercial. L'import màxim de la subvenció serà de 600,00€ per beneficiari i en cap cas superarà la suma dels imports abonats en concepte de taxes municipals per l'obertura de l'establiment durant el període comprés entre l'1 de març i el 30 de juny del 2018.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini per a la presentació de les sol·licituds i la documentació justificativa serà de l’1 al 15 de setembre de 2018. El lloc de presentació de les sol·licituds és faran mitjançant instància normalitzada a l'Oficina d'Atenció i Informació al Ciutadà (OIAC) situada a l'Ajuntament de Lloret de Mar a la Plaça de la Vila, núm. 1.

BASES I REQUISITS DE LA CONVOCATÒRIA

Descarregar les bases específiques reguladores a l'apartat SEU ELECTRÒNICA per consultar tots els requisits de la convocatòria.

MÉS INFORMACIÓ

Secció de Promoció Econòmica i Comerç.
Plaça de la Vila 1, CP 17310 Lloret de Mar.
TEL. 972361912
 # www.lloret.cat/comerc

Descarregar fulletó AQUÍ