Ves al contingut. | Salta a la navegació

Servei d'Arxiu i Gestió Documental

Les nostres xarxes socials

Des del SAMLM som plenament conscients que les xarxes social són una eina excel·lent per a reivindicar el patrimoni documental i donar-lo a conèixer a la ciutadania; i es per això que a principis de l’any 2011 vam decidir incorporar-nos en aquest fenomen amb la intenció d’aprofitar totes les seves potencialitats. Després d’analitzar les diferents plataformes, vam  decidir obrir  un compte a l’aplicació de Facebook perquè permetia una comunicació ràpida i fàcil amb la resta d’usuaris. No obstant això, vam establir una premissa bàsica: tot i que poguéssim compartir informacions d’altres departaments municipals o d’altres arxius, l’objectiu fonamental era la difusió de notícies pròpies, d’activitats organitzades per l’arxiu i de documents conservats a les nostres instal·lacions. A partir d’aquestes pautes volíem aconseguir més visibilitat del servei, més difusió dels nostres missatges i activitats, i més interactuació amb els nostres seguidors.  

L’any 2015 la plataforma de Twitter s’estava generalitzant entre els sectors més dinàmics de la societat i, en conseqüència, des del SAMLM vam donar un nou impuls a l’ús de les xarxes social i vam obrir un compte en aquesta aplicació, per tal que els nostres missatges tinguessin molta més difusió entre la ciutadania. Aquell mateix any, també vam decidir crear una llista de distribució pròpia al canal de Youtube de l’Ajuntament per tal de donar més visibilitat als projectes audiovisuals que s’impulsaven des del SAMLM.

Finalment, a l’any 2018 vam ser conscients de la força que estava agafant la plataforma Instagram entre la població més jove i, després de valorar els avantatges i els inconvenients, vam activar un compte en aquesta aplicació amb la finalitat d’acostar-nos als sectors més joves de la societat i difondre’ls el nostre patrimoni documental.

Actualment, doncs, el SAMLM participa a les plataformes següents: