Ves al contingut. | Salta a la navegació

Servei d'Arxiu i Gestió Documental

Sou a: Inici / Seccions / Servei d'Arxiu i Gestió Documental / Informació general / Reproducció de documents

Reproducció de documents

Condicions i advertiments de les reproduccions

D'acord amb allò establert en el Reglament del Servei d'Arxiu (BOP n.44 31/03/1998), i el Reglament que regula l'accés, la consulta i la reproducció de la documentació custodiada al Servei d'Arxiu Municipal (BOP n.128 03/07/2008), s'estableixen les següents condicions i advertiments.

 • El Servei d'Arxiu reproduirà els documents previ pagament de l'import corresponent, segons els preus públics municipals.
 • Ateses les disponibilitats tècniques del servei, s'estableix el dijous com a dia indicat per a procedir a les sol·licituds de reproducció.
 • La documentació es podrà reproduir sempre i quan estigui en bon estat i es compleixi amb tot allò establer a la LPDCP
 • La documentació es podrà reproduir en dos tipus de suport: suport paper o suport digital.
 • En tots dos casos la reproducció es podrà fer al Servei d'arxiu en funció de la disponibilitat del maquinari reprogràfic.
 • Per a les reproduccions digitalitzades, l'interessat podrà aconseguir les còpies de les següents maneres:
 1. Emmagatzemades dins d'un suport físic: disc òptic (CD o DVD) o memòria USB.
 2. Enviades per correu electrònic.
 3. Mitjançant un servei d'allotjament de fitxers multiplataforma en el núvol, quan la mida del fitxer no permeti l'enviament per correu electrònic.
 • En el primer cas, l'interessat té la possibilitat d'aportar ell mateix la unitat d'emmagatzematge. En el cas que el Servei d'Arxiu hagi de proporcionar algun tipus de disc òptic, l'interessat haurà de pagar les taxes corresponents.
 • L'autorització de les reproduccions no atorga cap dret de propietat intellectual o industrial a qui la realitzi o la obtingui, en correspondència amb els articles 17 a 21 i 56 del Reial decret 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei de la propietat intel·lectual
 • En el cas d'utilització de reproduccions de documents del SAMLM per editar-los o difondre'ls públicament, s'haurà de fer constar obligatòriament la seva procedència (Servei d'Arxiu Municipal de Lloret de Mar / SAMLM). Quan es tracti de reproduccions d'imatges també s'haurà de fer constar el nom de l'autor de la fotografia.
 • En el cas de documentació reproduïda fotogràficament, el SAMLM cedirà la reproducció en concepte de lloguer de la imatge i per a un sol ús i edició. Qualsevol reedició haurà de comptar amb un nou permís de reproducció.
 • De tota edició en la que s'utilitzin reproduccions de documents del SAMLM, se n'hi hauran de lliurar dos exemplars per tal que s'incorporin al seu fons. Aquesta condició serà vàlida tant per a l'edició de llibres, com per a vídeos, cartells o d'altres productes sobre materials aptes per a la reproducció d'imatges.
 • L'abonament de les taxes municipals impliquen l'acceptació de les condicions de les reproduccions.

Cobrament de les taxes municipals

Per a realitzar el pagament es poden fer servir dos modalitats:

Pagament en metàl·lic

El pagament es pot realitzar en metàl·lic presencialment a les dependències de l'Arxiu Central o l'Arxiu Administratiu. 

Transfarència bancària

El Servei d'Arxiu Municipal facilitarà un correu electrònic amb les instruccions a procedir i s'hi adjuntarà un full d'autoliquidació.

Per a formalitzar el pagament s'haurà d’imprimir el full d'autoliquidació i procedir a continuació seguint una de les tres vies possibles:

1-Personant-vos amb el full d’autoliquidació a qualsevol oficina de “La Caixa”, on podreu fer el pagament en efectiu.

2-A qualsevol caixer automàtic ServiCaixa de “La Caixa”, on es podrà fer el pagament amb targeta de crèdit mitjançant la lectura làser del codi de barres que porta incorporat el full d’autoliquidació.

3-Mitjançant el servei  CaixaOberta de “La Caixa” a Internet, a l’adreça següent: https://portal.lacaixa.es/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.html

El pagament s’haurà de fer igualment amb targeta de crèdit, tot omplint les caselles corresponents segons les instruccions proporcionades per la pàgina web amb els codis numèrics que també trobareu al full.

Un cop realitzat el pagament s'haurà d'enviar per correu electrònic a arxiu@lloret.cat còpia digitalitzada del justificant de pagament, independentment de la via triada.

De seguida que es rebi es procedirà a remetre la còpia digital sol·licitada.