Ves al contingut. | Salta a la navegació

Servei d'Arxiu i Gestió Documental

Sou a: Inici / Seccions / Servei d'Arxiu i Gestió Documental / Informació general / Carpeta d'enllaços arxiu / Enllaços: Institucions i associacions

Enllaços: Institucions i associacions

Conjunt d'enllaços a pàgines web d'institucions i associacions relacionades amb el món arxivístic

logo_arxiversAssociació d'Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya

Des de l'any 1985 els professionals de l'arxivística i la gestió de documents de Catalunya estem constituïts en una associació, l'objectiu principal de la qual és enfortir i potenciar la figura de l'arxiver i el gestor de documents.
L'Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya té també la missió de defensar els interessos legítims, tant individuals com col·lectius, dels arxivers i els gestors de documents, així com la d'impulsar i desenvolupar la professió mitjançant accions de promoció i de formació a través de cursos específics, jornades i congressos.
L'AAC és també un centre de distribució d'informació relativa al món de l'arxivística i un lloc on demanar assessorament a l'hora d'engegar projectes de difusió i de protecció del patrimoni documental de Catalunya.

logoicaConsell Internacional d'Arxius
El Consell Internacional d'Arxius (CIA) o en anglès International Council of Archives (ICA), és un organisme internacional de caràcter no governamental que promou l'ús, el desenvolupament i la conservació del patrimoni arxivístic mundial, objectius que assoleix mitjançant la cooperació dels seus membres en un marc de col·laboració amb la UNESCO, juntament amb la qual fomenta l'estudi intel·lectual de tots els aspectes de l'activitat arxivística, el desenvolupament de les institucions arxivístiques i la millora de l'accés als fons continguts en arxius.

logodepartamentculturaSubdirecció General d'Arxius

La Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni té per funcions impulsar les polítiques públiques en els àmbits d'arxius, biblioteques, museus, patrimoni arquitectònic, arqueològic i paleontològic i patrimoni documental, i les seves infraestructures i les xarxes territorials excepte aquelles que s'atribueixen a altres òrgans o al Govern.

Recursos Gestió documental

El web és ser un dels centres d’informació i de difusió dels Arxius Centrals Administratius (ACA) i del sistema de gestió documental que es coordina des del Departament de Cultura.

logo_arxiverssensefronteresArxivers Sense Fronteres
Organització internacional de caràcter no governamental constituïda a Barcelona l'any 1998. Té com a objectiu cooperar i lluitar per a la defensa dels drets individuals dels ciutadans i els drets col·lectius dels pobles, tot i fomentant els valors d'identitat, solidaritat i dret a la informació en els camps de l'arxivística, el patrimoni documental i la recuperació de la memòria històrica.

Torna a Enllaços d'arxius i recursos arxivístics