Ves al contingut. | Salta a la navegació

Servei d'Arxiu i Gestió Documental

Documents d'interès

El Servei d'Arxiu Municipal té una sèrie de documents que li serveixen per regular el seu dia a dia i gestionar les funcions que li són pròpies. Així mateix, s'han d'entendre com una eina útil als ciutadans alhora de poder intereactuar amb el Servei d'Arxiu Municipal.

Guia del Servei d'Arxiu Municipal

L'objectiu de la guia és proporcionar informació sobre les funcions, competències i serveis que ofereix el SAMLM a tots els ciutadans; i tanmateix, procura donar dades genèriques sobre els diversos fons documentals custodiats a les seves instal·lacions.

Reglament del Servei d'Arxiu Municipal

L'objectiu del reglament del Servei d'Arxiu Municipal és definir i regular les funcions i els serveis. Així mateix dota d'un marc legal la gestió documental que es porta a terme des del Servei d'Arxiu Municipal.

Reglament que regula l'accés, la consulta i la reproducció de la documentació custodiada en el Servei d'Arxiu Municipal

La documentació custodiada en el Servei d'Arxiu Municipal conté informació susceptible de ser regulada per la normativa de protecció de dades. El present reglament determina els drets i deures derivats de l'accés a la documentació que configura el fons custodiat pel Servei d'Arxiu Municipal.

Memòries anuals del Servei d'Arxiu Municipal de Lloret de Mar

Recull totes les activitats, tasques i projectes que ha dut terme el SAMLM o en les quals ha participat el personal de l'arxiu. Inclou informació sobre consultes, préstecs, transferències, efemèrides, impuls de la gestió documental, etc.

Tràmits del Servei d'Arxiu Municipal

Seguidament us mostrem els diversos tràmits que es poden realitzar en el Servei d'Arxiu Municipal.

  • 1300 Sol·licitud de consulta externa de documentació
  • 1310 Sol·licitud de reproducció de documentació
  • 1316 Sol·licitud de préstecs externs per a la realització de mostres i exposicions
  • 1326 Sol·licitud d'ingressos extraordinaris de documentació al SAMLM

Impresos

Els impresos que us mostrem a continuació són sol·licituds per fer diversos tràmits.