Ves al contingut. | Salta a la navegació

Servei d'Arxiu i Gestió Documental

520.000 - Fons Taulina

Conté els subfons que configuren el Fons Taulina custodiat en el SAMLM

Aquest fons abraça documentació dels ss. XVII al XX, i està constituït per documentació personal i familiar que proporciona informació sobre les relacions polítiques i  econòmico-socials de les diferents branques familiars.

icona_edit 520.000 - Fons Taulina  
Hisendats i comerciants. Dates del fons: ss. XVII - XX. Documentació personal i familiar que proporciona informació sobre les relacions econòmiques i socials d'aquesta família. Conté els subfons, Taulina, Lluhi, Pujol de Senillosa, Parés i del Mas Aulet.

icona_edit 520.001 Subfons Taulina

Hisendats i comerciants. Dates del Subfons ss. XVII - XX. Consta de documentació familiar i personal amb correspondència, comptes, certificacions i actes notarials, plets i litigis... destaca en Jaume Taulina Vilallonga, hisendat i home de negocis i  en Francesc Taulina Garriga, polític i empresari, membre del Congrés de Diputats i la constitució, administració i fallida de l’empresa Ferrocarrils Econòmics de la Selva Empordà

icona_edit 520.002 Subfons Lluhí

Indiano i comerciant. Dates del Subfons S. XIX. Conté la documentació de Jaume Lluhí Taulina establert a Baracoa on realitzà diversos negocis a l’Illa de Cuba. Entre la documentació destaca el plet que va mantenir arrel d’un negoci que no prosperà i el portà a la fallida econòmica.

icona_edit 520.003 Subfons Pujol de Senillosa

Nobles i militars Dates del Subfons ss. XVIII - XIX. Conté documentació relativa a nomenaments militars, dispesa de matrimoni per part del rei, documentació notarial, i el títol d’armes dels Pujol de Senillosa. Entre els membres d’aquesta família destaca en Felip Pujol de Senillosa o Felip de Senillosa, militar i polític (actualment és considera un dels pares de la pàtria argentina).

icona_edit 520.004 Subfons Amadeu Carné

Industrials Dates del Subfons s. XIX Destaca la figura d’Amadeu Carné, industrial barceloní i constructor de maquinària, conté documentació de caràcter contractual, econòmic, notarial... i destaquen, especialment, els plànols de la fàbrica així com també de la maquinària emprada.

icona_edit 520.005 Subfons Parés

Pagesos i hisendats. Sates del Subfonsss. XVIII - XIX. La documentació  família de pagès. Conté lluïcions, censals, àpoques i diversos protocols notarials que acrediten la compra de terres o bé la seva explotació. Destaca la relativa a Francesc Parés que a la dècada dels anys vint del segle XIX es va instal·lar a la ciutat de Girona, on va exercir d’advocat, i des d’on gestionà diferents plets i assumptes legals vinculats a la família Taulina.

icona_edit 520.006 Subfons Gibert de Grijalba

Propietaris i comerciants. Dates del subfons ss. XIX - XX. documentació familiar i professional, cal destacar a Joaquim Maximilià Gibert: polític de mitjans del S.XIX, que conserva la documentació relativa a la seva carrera política (nomenaments, correspondència,...).

icona_edit 520.007 Subfons Mas Aulet
Pagesos i Hisendats Dates del Subfons ss. VXII - XVIII Consta d’un sol document, un llibre de pagès del 1687 al 1714, on hi ha les transcripcions d'escriptures relacionades amb compra venda de terres, arrendaments, censos, costos de construcció d'un mas,...


Torna al Quadre de fons