Ves al contingut. | Salta a la navegació

Servei d'Arxiu i Gestió Documental

500 - Patrimonials

A partir d'un procés natural i inevitable, es formen els fons patrimonials amb la finalitat de legitimar i administrar el patrimoni d'una família. No obstant això, aquest tipus de fons també recullen documentació de caràcter més personal, la qual cosa els atorga més riquesa i més interès.

Entre la variada documentació hi podem trobar documents protocol·litzats destinats a legitimar el patrimoni i la seva transmissió (establiments, compres, testaments, capítols matrimonials, etc.); documents que són el resultat de la gestió i l'administració del patrimoni; documentació de tipus judicial (requeriments, processos, sentències, concòrdies, etc.); documentació vinculada amb les diferents activitats desenvolupades per diversos membres de la família; documentació de caràcter més personal; i fins i tot, col·leccions de diferents tipus de documents conservats i acumulats per algun membre familiar.

Algunes famílies, conscienciades de l'interès i la importància que pot tenir la conservació d'aquest patrimoni documental, han decidit ingressar el seu fons patrimonial a les instal·lacions d'aquest Servei d'Arxiu Municipal de Lloret de Mar.

icona_edit 501.000 - Fons Tomàs i Maig 
Mariners i comerciants. Dates del fons: ss. XVIII - XIX. Documentació personal, relacionada amb l'activitat marinera que desenvolupaven, i llibres de navegació de l'època.

icona_edit 502.000 - Fons Conill 
Mariners i comerciants. Dates del fons: ss. XVII - XIX. Documentació personal i familiar, relacionada amb l'administració del patrimoni. Inclou notícies i impresos d'interès local.

icona_edit 503.000 - Fons Sardà-Forest 
Propietaris. Dates del fons: ss. XVIII - XX. Documentació personal i familiar que proporciona informació sobre les relacions econòmiques i socials d'aquesta família.

icona_edit 504.000 - Fons Conill-Durall-Surís ICONA_SUBFONS_TRANSPARENT
Mariners i comerciants. Dates del fons: ss. XVII - XIX. Documentació personal i familiar que proporciona informació sobre les relacions econòmiques i socials d'aquesta família.

icona_edit 505.000 - Fons Guinart-Ball·llatinas-Xiberta ICONA_SUBFONS_TRANSPARENT
Hisendats i comerciants. Dates del fons: ss. XIII - XX. Documentació personal i familiar que proporciona informació sobre les relacions econòmiques i socials d'aquesta família. 

icona_edit 506.000 - Fons Coll 
Propietaris. Dates del fons: ss. XVI - XX. Documentació familiar. Inclou correspondència personal del període de la Guerra Civil.

icona_edit 507.000 - Fons Macià 
Mariners i comerciants. Dates del fons: 1764 - 1892. Documentació sobre l'activitat naviliera del capità Narcís Macià i Domènech i sobre el patrimoni i les transmissions immobiliàries familiars.

icona_edit 508.000 - Fons Bernat 
Propietaris. Dates del fons: ss. XIV - XX. A banda de la documentació patrimonial i familiar, destaca la documentació vinculada amb l'activitat del Dr. M. Bernat i Carreras, director de la clínica psiquiàtrica.

icona_edit 509.000 - Fons Fauria 
Propietaris. Dates del fons: ss. XVIII i XIX. Certificacions i actes notarials de la família..

icona_edit 510.000 - Fons Martinez- Passapera 
Nissaga de farmacèutics. Dates del fons: ss. XV - XX. Destaca la correspondència familiar (ss. XVII - XIX), el Llibre Mestre d'escriptures notarials (s. XV), el fons d'imatges (s. XX), i el recull de notícies i colleccions d'E. Martínez.

icona_edit 511.000 - Fons Vilà 
Comerciants i mariners. Dates del fons: ss. XVII - XIX. Cal destacar la documentació dels capitans A. Vilà i Balmanya, A. Conill i Sala, els germans Vilà i Conill i la família Saragossa..

icona_edit 512.000 - Fons Gruart - Raurell 
Pagesos i propietaris. Dates del fons: 1358 - 1921. Fons patrimonial constituït per correspondència, actes notarials (bona part en pergamí) i per documentació vinculada a l'administració del patrimoni.

icona_edit 513.000 - Fons Batlle - Marlès 
Comerciants i mariners. Dates del fons:1851 - 1885. Destaca un conjunt de partitures manuscrites composades per Narcís Frigola i la documentació de la "Comisión Organizadora de los Festejos de la Fiesta Mayor".

icona_edit 514.000 - Fons Parés - Macià 
Mariners i comerciants. Dates del fons: 1702 - 2012. Documentació personal i familiar que proporciona informació sobre les relacions econòmiques i socials d'aquesta família. Inclou arbres genealògics. 

icona_edit 515.000 - Fons Rodés Durall 
Nissaga de notaris. Dates del fons:1850 - 1930. El fons està format per documentació patrimonial i familiar i per fotografies que recullen imatges de la platja de Lloret als anys trenta.

icona_edit 516.000 - Fons Casanovas - Bavi 
Mariners i comerciants. Dates del Fons 1788-1879. El fons recull les cartes de navegació del capità Joan Baptista Casanovas i Macaya, i diversos testaments de la família.

icona_edit 517.000 - Fons Amorós i Garriga 
Navegants. Dates del Fons 1788 -1900. El fons està format per 29 cartes nàutiques, de les rutes transatlàntiques, ell Mar Carib, el Brasil i les costes de la península Ibèrica.

icona_edit 518.000 - Fons Ribas 
Comerciants marítims. Dates del Fons 1852-1910.  El fons està format per correspondència i llibres de comptabilitat sobre les activitats comercials de la família  i les embarcacions gestionades.

icona_edit 519.000 - Fons Garriga - Duran - Masferrer ICONA_SUBFONS_TRANSPARENT
Propietaris i navegats. Dates del fons: S. XIII - 1990 La documentació abasta des de l'època medieval fins als nostres dies, i és de caràcter familiar, econòmic i professional. 

icona_edit 520.000 - Fons Taulina ICONA_SUBFONS_TRANSPARENT
Hisendats i comerciants. Dates del fons: ss. XVII - XX. Documentació personal i familiar que proporciona informació sobre les relacions econòmiques i socials d'aquesta família. Conté els subfons, Taulina, Lluhi, Pujol de Senillosa, Parés i del Mas Aulet.

icona_edit 521.000 - Fons Blanch - Garriga - Masferrer 
Comerciants. Dates del fons: ss. XVII - XX. Documentació familiar, econòmic i professional.

icona_edit 522.000 - Fons Mas - Llibre 

Fotògrafs i afeccionats a la fotografia. Dates del fons: 1914 / 2015. Documentació familiar, filmacions domèstiques, imatges i objectes.

icona_edit 523.000 - Fons Juanola- Sagaró 

Comerciants. Dates del fons: 1915 - 1965. El fons recull  l’activitat de dos dels establiments comercials característics de la vila: els grans magatzems Juanola, i la fusteria Sagaró

icona_edit 524.000 - Fons Fàbregas- Barri 

Dates del fons: 1300 - 2015. El fons recull documentació de caràcter familiar. El productor principal és Esteve Fàbregas i Barri, escriptor, historiador, activista cultural, estudiós de la cultura popular,... Destaca la documentació de l'àmplia producció literària, la relacionada amb la salvaguardada d'altres fons, i la de fons d'associacions lloretenques. 

icona_edit 525.000 - Fons Garriga - Alum 

Propietaris rurals i industrials. Dates del fons: 1278 - 1858. El fons recull  pergamins i documents notarials del Mas Oliveras de Montmany i amb drets sobre les famílies Oliveras, Bosc i Vilardebó. També conté pel·lícules i imatges familiars de la illa de Cuba i de Lloret.

icona_edit 526.000 - Fons Riera - Garriga 

Industrials. Dates del fons: 1900 - 2010. El fons està format per fotografies, pel·lícules, negatius, i biblioteca auxiliar relacionades amb l'empresa relacionada amb el món de la fotografia. 

icona_edit 527.000 - Fons Bonet - Cardona 

Lloretencs vinculats al món de la cultura i l'associacionisme. Dates del fons: 1923- 1981. El fons està format per opuscles d'activitats culturals en el Cinema Modern i documents audiovisuals de fets quotidians de la família i esdeveniments a Lloret.

icona_edit 528.000 - Fons Raventós - Conill 

Patrons mariners, hisendats i comerciants. Dates del fons: segle XVII - XXI. El fons recull  documentació de caràcter familiar i econòmic.

icona_edit 529.000 - Fons Fernández- Bancells 

Afeccionats a la fotografia. Dates del fons: 1900-1981. El fons recull  imatges de viatges i ade la vida familiar.

icona_edit 530.000 - Fons Martínez-Mas 

Dates del fons: 1987-2006. El fons recull  filmacions familiars i domèstiques.

icona_edit 599.000 - Subfons de famílies diverses
(1783 - 1903)


Torna al Quadre de fo