Ves al contingut. | Salta a la navegació

Servei d'Arxiu i Gestió Documental

400 - Religiosos

S'agrupen en aquest apartat tots els fons generats per institucions de caràcter religiós. Bona part dels originals d'aquests fons es conserven als dipòsits de les institucions eclesiàstiques; però, atès que en aquest servei d'arxiu es disposa de còpies digitalitzades, s'ha cregut convenient descriure'ls i oferir-los per a la seva consulta.

icona_edit 401.000 - Fons Parròquia de Sant Romà 
Dates del fons: 1572 - 1900. Copia digitalitzada de tota la documentació històrica referida als llibres sagramentals i a la consueta de mossèn Josep Rovira. 

icona_edit 402.000 - Fons Obreria de Santa Cristina 

Dates del fons: 1422 - 2016. Confraria sorgida a Lloret a mitjans segle XIV, sota l’advocació de Santa Cristina. La seva funció és vetllar pel manteniment i conservació, de l’ermita i la finca de Sta. Cristina. El fons conté documentació que reflexa la gestió del patrimoni, l'administració interna i la relació amb l'exterior.

icona_edit 403.000 - Fons Confraria de Sant Pere del Bosc 
Dates del fons: [1593] - 1858, documentació de la gestió del seu patrimoni, la seva administració interna i la relació amb l'exterior.

icona_edit 404.000 - Fons Pabordia del mes de novembre  
Dates del fons: 1317 - 1730. Copia digitalitzada dels llibres de capbreus corresponents a la pabordia de novembre de la Seu de Girona.

icona_edit 405.000 - Fons Congregació de la Immaculada Concepció 
Dates del fons: 1929 - 1939. Congregació establerta a Lloret des de l'any 1903 per posar en marxa un projecte de centre educatiu que avui dia segueix essent un referent a la vila. El fons conté tres filmacions i un manuscrit escrit durant la Guerra Civil per la religiosa Marie Xavier Girardon.

Torna al Quadre de fons