Ves al contingut. | Salta a la navegació

Servei d'Arxiu i Gestió Documental

Col·lecció Es Frares

La col·lecció "Es Frares" es va començar a editar l'any 1990, sota la direcció de l'historiador lloretenc Joan Domènech i Moner; i des de l'any 2000, el Servei d'Arxiu Municipal s'encarrega de la seva edició i coordinació.

A través d'aquesta col·lecció, acurada i prestigiosa, es pretén fer difusió d'estudis que tractin sobre qualsevol àrea del coneixement que tingui relació amb Lloret de Mar: la seva gent, la seva història, la seva realitat col·lectiva, la seva evolució econòmica...

Es Frares és el nom d'una cala lloretenca. Es diu així per l'aspecte d'unes roques que recorda vagament el perfil d'uns religiosos monacals.

Tothom sap que a l'edat mitjana els frares foren els qui, amb paciència i esforç, en els seus scriptoria van mantenir viva la flama de la cultura, en uns moments difícils.

La col·lecció de publicacions creada per l'Ajuntament, també en uns temps difícils sobretot per mantenir la nostra identitat, s'ha batejat amb el conegut topònim lloretenc, doblement evocador.

Efectivament, com la feina dels frares medievals, la col·lecció pretén salvar i recopilar molts aspectes de la cultura local, amb el major rigor possible, a fi d'evitar pèrdues irreparables que n'impedeixin la transmissió i el coneixement a les generacions futures.

Adquisició de la col·lecció

Per tal de facilitar-vos l'adquisició, podeu adreçar les vostres peticions a les següents adreces: arxiu@lloret.cat o patrimonicultura@lloret.cat . La llista de preus és la que se us indica a continuació:

El cementiri de Lloret de Mar. Indagacions sobre un conjunt modernista. Alcoy i Pedrosa, Rosa

El cementiri de Lloret de Mar. Indagacions sobre un conjunt modernista

Autor: Alcoy i Pedrosa, Rosa
Edició: 1990 Ajuntament de Lloret de Mar
Preu: 21 Eur

La Marina Mercant de Lloret de Mar. Segles XVIII i XIX.Vilà i Galí, Agustí Maria

La Marina Mercant de Lloret de Mar. Segles XVIII i XIX

Autor: Vilà i Galí, Agustí Maria

Edició: 1992 Ajuntament de Lloret de Mar

Preu: 21 Eur

Evolució urbana i edificació privada a Lloret de Mar de 1850 a 1915.Padilla Delgado, Jordi

Evolució urbana i edificació privada a Lloret de Mar de 1850 a 1915

Autor: Padilla Delgado, Jordi
Edició: 2001 Ajuntament de Lloret de Mar
Preu: 23 Eur

La indústria suro-tapera a Lloret de Mar. Vilà i Galí, Agustí Maria

La indústria suro-tapera a Lloret de Mar

Autor: Vilà i Galí, Agustí Maria
Edició: 2002 Ajuntament de Lloret de Mar
Preu: 21 Eur

La bòbila romana de Fenals. Lloret de Mar. Buxó i Capdevila, Ramon/ Tremoleda i Trilla, Joaquim

La bòbila romana de Fenals / Lloret de Mar

Autor: Buxó i Capdevila, Ramon/ Tremoleda i Trilla, Joaquim
Edició: 2002 Ajuntament de Lloret de Mar
Preu: 21 Eur

El fons municipal en pergamí de l'antiga Universitat de Lloret de Mar. Pons i Espó, Margot

El fons municipal en pergamí de l'antiga Universitat de Lloret de Mar 

Autor: Pons i Espó, Margot
Edició: 2003 Ajuntament de Lloret de Mar
Preu: 23 Eur

El castell de Sant Joan de Lloret. Llinàs i Pol, Joan/ Mallorquí i Garcia, Elvis/ Merino i Serra, Jordi/ Montalbán i Martínez, Carme

El castell de Sant Joan de Lloret 

Autor: Llinàs i Pol, Joan/ Mallorquí i Garcia, Elvis/ Merino i Serra, Jordi/ Montalbán i Martínez, Carme
Edició: 2003 Ajuntament de Lloret de Mar
Preu: 23 Eur

Aires Lloretencs, periòdic quinzenal de literatura, art i humor i d' informació local / Volum 1, 1933 i 1934. AA DD

Aires Lloretencs, periòdic quinzenal de literatura, art i humor i d' informació local / Volum 1, 1933 i 1934 

Autor: AA DD 
Edició: 2005 Ajuntament de Lloret de Mar
Preu: 23 Eur


Aires Lloretencs, periòdic quinzenal de literatura, art i humor i d' informació local / Volum 2, 1935 i 1936. AA DD

Aires Lloretencs, periòdic quinzenal de literatura, art i humor i d' informació local / Volum 2, 1935 i 1936 

Autor: AA DD 
Edició: 2006 Ajuntament de Lloret de Mar
Preu: 23 Eur

Can Saragossa de Lloret de Mar: Estudi arqueològic, històric, artístic i procès de restauració. López Mullor, Albert / González Moreno - Navarro, José Luis/ Pancorbo Picó, Ainhoa/ Salvà Picó, Maria Gracia/ Zucchitello Gilioli, Mario/ Casals Balagué, Albert/ Sanz Prat, Javier

Can Saragossa de Lloret de Mar: Estudi arqueològic, històric, artístic i procés de restauració

Autor: López Mullor, Albert / González Moreno - Navarro, José Luis/ Pancorbo Picó, Ainhoa/ Salvà Picó, Maria Gracia/ Zucchitello Gilioli, Mario/ Casals Balagué, Albert/ Sanz Prat, Javier
Edició: 2008 Ajuntament de Lloret de Mar 

Preu: 23 Eur

Turó Rodó: un assentament ibèric tardà a Lloret de Mar. Frigola i Triola, Josep/ Llinàs i Pol, Joan/ Montalbán i Martínez, Carme Edició: 2008 Ajuntament de Lloret de Mar

Turó Rodó: un assentament ibèric tardà a Lloret de Mar 

Autor: Frigola i Triola, Josep/ Llinàs i Pol, Joan/ Montalbán i Martínez, Carme

Edició: 2008 Ajuntament de Lloret de Mar 

Preu: 23 Eur

Els Jardins de Santa Clotilde. AA DD

Els Jardins de Santa Clotilde

Autor: AA DD
Edició: 2010 Ajuntament de Lloret de Mar 
Preu: 23 Eur


L'església parroquial de Sant Romà de Lloret de Mar: 1509-2009.  Agustí M. Vilà i Galí

"L'església parroquial de Sant Romà de Lloret de Mar: 1509-2009

Autor: Agustí M. Vilà i Galí

Edició: 2011 Ajuntament de Lloret de Mar 
Preu: 23 Eur

Pagesos i homes de mar de Lloret (estudi i edició de capbreu de la Pabordia de Novembre de 1317-1320. Elvis Mallorquí

"Pagesos i homes de mar de Lloret (estudi i edició de capbreu de la Pabordia de Novembre de 1317-1320)"

Autor: Elvis Mallorquí

Edició: 2014 Ajuntament de Lloret de Mar 

Preu: 23 Eur

Es Frares 015

"L'Oppidum de Montbarbat. Lloret de Mar, La Selva. Les excavacions de 1987 a 2013"

Autor: Maria del Vilà Vilà i Bota

Edició: 2020 Ajuntament de Lloret de Mar 

Preu: 25 EurTrajectòria de la col·lecció

L'any 1990, en Joan Domènech va iniciar la publicació d'aquesta col·lecció amb un llibre que s'ha convertit en tot un clàssic, molt ben valorat i molt sol·licitat per estudiosos de la història del modernisme català: El cementiri de Lloret de Mar, de Rosa Alcoy.

L'any 1992 s'edità un llibre de referència per els estudiosos de la navegació catalana dels segles XVIII i XIX: La marina mercant de Lloret de Mar, d'Agustí Ma Vilà i Galí.

Després d'aquesta publicació, la col·lecció Es Frares va patir la seva particular "travessia del desert" fins que, l'any 2000, i ja sota la coordinació del servei d'arxiu municipal, es va reprendre l'edició i es va publicar un excel·lent treball que s'ha convertit en una bona guia pels estudiants d'arquitectura i pels tècnics d'urbanisme de molts municipis: Evolució urbana i edificació privada a Lloret de Mar, de 1850 a 1915, de Jordi Padilla.

L'any 2002, s'edità un nou volum: La indústria suro-tapera a Lloret de Mar, d'Agustí Mª Vilà. Sens dubte, ja es coneixia l'existència d'aquesta indústria al nostre municipi; però, fins llavors, s'ignorava que hagués tingut un pes tan important per a la nostra economia.

El mateix any 2002 va aparèixer el llibre La bòbila romana de Fenals (Lloret de Mar), dels arqueòlegs Ramon Buxó i de Joaquim Tremoleda. Aquest llibre fou impulsat pel recordat Àngel Martínez; i actualment, és de consulta obligada per als arqueòlegs que treballen i estudien l'època romana a les nostres contrades.

A continuació es va publicar un llibre ben interessant per a tots els medievalistes catalans El fons municipal en pergamí de l'antiga universitat de Lloret de Mar, de Margot Pons.

L'any 2003 s'edità El castell de Sant Joan de Lloret, de Joan Llinàs, Elvis Mallorquí, Jordi Merino i Carme Montalbán. Es tracta d'un tipus d'estudi ben interessant que combina els resultats dels treballs arqueològics amb les conclusions de les investigacions realitzades a través dels fons documentals històrics.

Durant els anys 2005 i 2006 es va publicar, en dos volums, la reedició en facsímil de la revista Aires Lloretencs, que va editar-se entre 1933 i 1936. Aquesta reedició, no solament ha estat consultada per moltíssims lloretencs que han volgut recuperar i recordar aquella revista, sinó que hi ha molts historiadors que poden consultar-la per tal de conèixer quin era l'ambient que es vivia, durant la segona república, en el nostre municipi.

I l'any 2007 es presenta el número 10 d'aquesta col·lecció: "Can Saragossa de Lloret de Mar. Estudi arqueològic, històric, artístic i procés de restauració", del qual en són autors Albert López, José Luis González, Ainhoa Pancorbo, Maria de Gràcia Salvà, Mario Zucchitello, Albert Casals i Javier Sanz. En aquest cas, el repte no era senzill perquè calia coordinar àmbits professionals molt diferents; però, si comprovem els treballs realitzats en l'edifici i analitzem l'estudi documental que ens presenten en aquesta publicació, haurem de concloure que els resultats han estat excel·lents. A partir de la lectura d'aquesta publicació podreu conèixer, amb detall, el procés d'estudi i d'anàlisi que han seguit els diferents professionals que han participat en el projecte i les conclusions que n'han extret. 

L'any 2009 es presenta el número 11: "Turó Rodó: un assentament ibèric tardà a Lloret de Mar", autors dels quals són en Josep Frigola i Triola, en Joan Llinàs i Pol, i la Carme Montalbán i Martínez. Es descriu, amb habilitat i destresa, el context geogràfic i històric del jaciment, la seva cronologia, la concepció del projecte d'excavació, la metodologia emprada en els treballs de camp, els resultats obtinguts en les diferents campanyes d'excavació, l'estudi del material ceràmic i, també, les seves conclusions sobre els sistemes constructius i urbanístics. 

El 2010 es va publicar el títol 12 de la col·lecció: "Els jardins de santa Clotilde", hi intervingueren diversos autors. El llibre, que conté material inèdit, tracta de la història dels jardins, dels seus personatges, de les influències com a paradigma del jardí noucentista i preludi del paisatgisme mediterrani i dels seus continguts (estructura, disseny, vegetació, escultures, aigua.). Els jardins, declarats com a BCIN (Bé d'Interès Nacional de Catalunya) segons Acord de Govern de la Generalitat de data 11/07/1995, foren construïts el 1919 per Nicolau M. Rubió i Tudurí, per encàrrec del Marquès de Roviralta, la família en va formalitzar la cessió a l'Ajuntament de Lloret de Mar als anys 90 i van ser oberts al públic l'any 1997. 

L'any 2011 es publica el llibre "L'església parroquial de Sant Romà de Lloret de Mar: 1509-2009", l'autor del qual és l'historiador lloretenc Agustí M. Vilà i Galí. El llibre mostra l'evolució de l'església, des que es trasllada el temple parroquial de l'ermita de les Alegries al nou centre de la població. L'obra tracta també els usos defensius per a protegir els vilatans d'atacs i ràtzies de pirates, les reformes d'embelliment del temple, les destruccions sofertes durant l'inici de la guerra del 1936, i la recuperació posterior. 

L’any 2014 es publica el llibre “Pagesos i homes de mar de Lloret (estudi del capbreu de la Pabordia de Novembre de 1317 – 1320) a càrrec de l’historiador Elvis Mallorquí. Número 14 de la Col·lecció Es Frares, el llibre recull els capbreus de la Pabordia de Novembre o Pabordia de Lloret conservats a l’Arxiu Capitular. Un capbreu és un document on es registrava, en forma abreujada, el reconeixement per part dels vassalls de les rendes degudes al senyor. Els capbreus són una bona font pel coneixement de les rendes senyorials i de l'organització de les comunitats agràries sota règim senyorial, entre altres aspectes de la societat agrària.

L'any 2020 es publica el numero 15 de la col·lecció. Es tracta de l'estudi L'Oppidum de Montbarbat. Lloret de Mar, La Selva. Les excavacions de 1987 a 2013, dirigit i coordinat per la Dra. Maria del Vilà Vilà i Bota. El llibre recull les diferents campanyes d'excavacions que al llarg dels anys s'han dut a terme al poblat ibèric de Montbarbat.