Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / Ajuntament / Consistori i Govern Municipal / Les Comissions informatives

Les Comissions informatives

Definició, objecte i competència

Les Comissions Informatives són òrgans municipals col·legiats complementaris als òrgans de govern de l'Ajuntament, creats amb l'objecte que tots els grups municipals tinguin informació i participació completes en la política municipal, amb caràcter deliberant i sense atribucions resolutòries.

Les seves funcions són d'estudi, d'informe o de consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a coneixement del Ple Municipal o de la Junta de Govern quan actuï per delegació o desconcentració d'aquest, així com el seguiment de la gestió de l'alcalde, la Junta de Govern i els i les regidores que ostentin delegacions, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.

Les Comissions Informatives poden ser ordinàries o especials i tots els grups municipals tenen dret a incloure en les comissions, com a mínim, un dels seu membres.

On i quan se celebren?

Les Comissions Informatives es fan a l'Ajuntament, el dia i hora que es determini de la setmana anterior a la celebració del Ple Municipal. Les sessions no seran públiques, encara que hi podran assistir, amb veu però sense vot, els regidors i regidores que no en formin part, prèvia sol·licitud al president/a.

Així mateix, podran assistir-hi el personal tècnic, representants d'entitats o persones especialment qualificades que la Presidència estimi convenient o quan ho demani un membre de la Comissió.

Comissions informativas i la seva composició

Comissió Informativa de les Àrees de Territori i Sostenibilitat, de Seguretat, Mobilitat i Via Pública, i de Promoció de la Ciutat 
 • President: Jaume Dulsat i Rodríguez
 • Albert Robert i Ribot (JUNTSxLLORET)
 •  Jordi Sais Giralt (JUNTSxLLORET)
 • Francisco Javier Pastor Núñez (PSC)
 • Miguel Angel González González (C’S)
 • Julio Gutierrez Segura (C’S)
 • Jordi Orobitg Solé (ERC)
 • Jennifer Pérez Torres (ERC)
 • Miguel Ernesto Gracia i Moreno (LLORET EN COMÚ)
 • Blanca Stella Gonzalez Galerón (LLORET EN COMÚ)
 • Lluïsa Baltrons Molina (FORÇA LLORET)
 • Lara Torres Lledó (NO ADSCRITA)
 • Crístian Fernàndez Madueño (NO ADSCRIT)
 • Arantxa Jimenez Campayo (NO ADSCRITA)
 • Eduardo López Àlvarez (NO ADSCRIT)

Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals i Ciutadania
 • President: Jaume Dulsat i Rodríguez
 • Xavier Flores Moyano (JUNTSxLLORET)
 • Anna Garcia-Castany Cabeceran (JUNTSxLLORET)
 • Jordi Sais i Giralt (JUNTSxLLORET) 
 • Francisco Javier Pastor Núñez (PSC)
 • Jordi Hernández García (C’S)
 • Nicole Madeleine Raets (C’S)
 • Jordi Orobitg Solé (ERC)
 • Albert Ferràndez Manchado (ERC)
 • Miguel Ernesto Gracia Moreno (LLORET EN COMÚ)
 • Blanca Stella Gonzalez Galerón (LLORET EN COMÚ)
 • Lluïsa Baltrons Molina (FORÇA LLORET)
 • Lara Torres Lledó (NO ADSCRITA)
 • Crístian Fernàndez Madueño (NO ADSCRIT)
 • Arantxa Jimenez Campayo (NO ADSCRITA)
 • Eduardo López Àlvarez (NO ADSCRIT)