Ves al contingut. | Salta a la navegació

Protecció Civil

Protecció Civil


Benvinguts al web de Protecció Civil. 

La Protecció Civil té com a finalitat principal, entre d'altres, la protecció de persones i béns en els supòsits de risc greu, catàstrofe i calamitat pública.
 
La Generalitat de Catalunya té competències en matèria de seguretat pública i, per tant, en la vessant de protecció civil. 

D'altra banda, també es produeix una certa concurrència de competències en matèria de protecció civil entre la Generalitat i les entitats locals, almenys en la fase de prevenció, en la qual el paper de les entitats locals és molt evident.
 
Així, doncs, es crea una estructura de protecció civil que es configura com un sistema integrat, tant en la seva dimensió interna o estrictament catalana: Generalitat o entitats locals i particulars; com també en l'externa, en permetre'n la integració en el sistema estatal de Protecció Civil. 

La Protecció Civil en l'àmbit municipal s'organitza des del departament de Governació de l'ajuntament i la figura principal és l'alcalde en funcions.