Ves al contingut. | Salta a la navegació

Promoció Econòmica

Sou a: Inici / Seccions / Promoció Econòmica / Subvencions Teixit Productiu Covid / Subvencions teixit productiu Covid-19

Subvencions teixit productiu Covid-19

Any 2020

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Concessió de subvencions destinades al teixit productiu de Lloret de Mar en motiu de la crisi sanitària generada per la COVID-19 per a la contractació, l’obertura de noves activitats, millora de la imatge exterior dels establiments (embelliment de persianes) i/o digitalització, així com el suport a la reactivació dels autònoms.

Subvencions Comerç web

DESTINATARIS

Línia 1: Persones físiques o jurídiques que realitzin una activitat econòmica en relació al teixit productiu de Lloret de Mar i que contractin persones empadronades al municipi.

Línia 2: Persones físiques o jurídiques que estableixin una nova activitat econòmica a Lloret de Mar, amb les excepcions previstes a les bases.

Línia 3: Persones físiques o jurídiques que realitzin una activitat econòmica en relació al teixit productiu al municipi de Lloret de Mar, i que portin a terme accions de millora de la imatge exterior de les persianes de l’establiment i/o de digitalització.

Línia 4: Professionals autònoms establerts a Lloret de Mar per pal·liar la manca o disminució d’ingressos per contribuir a recuperar la seva activitat empresarial.

OBJECTE I IMPORT DE LES SUBVENCIONS

Línia 1: Serà objecte de la subvenció les quotes de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa dins el període subvencionable, fins a un màxim de 600€ per contracte.

Línia 2: Seran objecte de subvenció les despeses degudament meritades i pagades dins del període subvencionable en les que hagin concorregut els sol·licitants en concepte de taxes municipals per a l'obertura de l'establiment. Es subvencionarà el 100% de la taxa municipal.

Línia 3: Seran objecte de subvenció les despeses degudament meritades i pagades dins del període subvencionable en les que hagin concorregut els sol·licitants en concepte de millora de la imatge exterior de les persianes de l’establiment i/o de digitalització. L'import màxim subvencionable serà de fins al cinquanta per cent d’aquestes despeses, amb una quantia màxima de 600€ per beneficiari.

Línia 4: Seran objecte de la subvenció les quotes satisfetes a la seguretat social del col·lectiu de persones autònomes durant el 2on trimestre de l’any 2020 (abril, maig i juny) o 3r trimestre (juliol, agost i setembre) 2020, fins a una quantitat màxima de 600€ per sol·licitud. Els beneficiaris hauran d’haver tingut una reducció dels ingressos del segon trimestre 2020 d’almenys el 60% en relació al mateix període del any 2019.  

PERÍODE SUBVENCIONABLE

Línies 1, 2 i 3: del 15 de març de 2020 i fins el 15 de desembre de 2020

Línia 4: segon trimestre (abril, maig i juny) o tercer trimestre (juliol, agost i setembre) de 2020.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS i JUSTIFICACIÓ

Fins al 15 de desembre de 2020 (inclòs) mitjançant administració electrònica (http://www.lloret.cat/e-administracio).

Cada interessat es podrà presentar, com a màxim, a dos de les línies de subvenció.

BASES I REQUISITS DE LA CONVOCATÒRIA

Descarregar les bases específiques reguladores a l'apartat SEU ELECTRÒNICA per consultar tots els requisits de la convocatòria.

Descarregar la declaració responsable de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat AQUÍ

Descarregar la declaració responsable de compliment dels requisits de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions AQUÍ

MÉS INFORMACIÓ

Secció de Promoció Econòmica i Comerç

Ajuntament de Lloret de Mar

Plaça de la Vila núm. 1

Tel. 972 36 18 40 (9h a 14h)

www.lloret.cat/promocioeconomica