Ves al contingut. | Salta a la navegació

Pressupostos participats

Propostes per votar

Votacions d'1 al 15 de juny
ZONA/PROPOSTAPRESSUPOSTDESCRIPCIÓ
Rieral48.951,34 €
Inversió en enllumenat led 37.124,42 €  Informe tècnic
Instal·lació de circuit de salut (zona Font de la Kaikuta) 12.500 €  Informe tècnic
Col·locació d’una tanca per encerclar el biciparc 24.600 €  Informe tècnic
Condicionament del carril bici 30.817,78 €  Informe tècnic
Zona Sud32.539,11 €
Finalització del projecte d’enllumenat públic al Condado del Jaruco (iniciat amb els PP2016) 32.539,11 €  Informe tècnic
Restauració d’una reixa a la cruïlla entre els carrers Andalusia i Múrcia (Urb. La Soleia) 1.000 €  Informe tècnic
Barri Pescadors25.851,99 €
Col·locació de baranes al carrer barri dels Pescadors 25.851,99 €  Informe tècnic
Col·locació de 15 carpes per cobrir la plaça (3X3) 7.350,75 €  Informe tècnic
Can Carbó - Mas Baell49.712,53 €
Col·locació d'un lavabo públic al Parc de Can Xardó 19.983,39 €  Informe tècnic
Modernització i condicionament del centre cívic amb l’objectiu que sigui un espai polivalent 6.945 €  Informe tècnic
Can Sabata55.855,96 €
Instal·lació de parc inclusiu (ampliació del parc infantil actual) i instal·lació de font ornamental a l’actual estany 55.855,96 €  Informe tècnic
Fer accessible el passatge de davant del centre cívic de Can Sabata 20.000 €  Informe tècnic
Zona Centre41.577,75 €
Il·luminar la part superior del vial de Puig de Castellet 25.186,72 €  Informe tècnic
Col·locació d'elements que obstaculitzin l'aparcament de vehicles al carrer Joaquim Ruyra de la urbanització Bloch i instal·lació de la vorera que manca entre els carrers Maurici Serrahima i Vicens Vives 41.577,75 €  Informe tècnic
Donar continuïtat a les escales de Rocagrossa 41.577,75 €  Informe tècnic
Condicionament de les zones verdes i col·locació de mobiliari esportiu a la zona del Monterrey al costat del parc 30.000 €  Informe tècnic
Zona Est28.923,65 €
Millora de l'accessibilitat dels vianants al carrer Portugal, des de la plaça Europa fins a l'encreuament de Canyelles 28.923,65 €  Informe tècnic
Instal·lació de parc infantil a plaça ronda Europa o zona verda a la plaça Nacions 21.220 €  Informe tècnic
Molí - Mas Vilà - Can Ribalaigua71.397,79 €
Condicionament de l’avinguda de les Regions 42.100 €  Informe tècnic
Il·luminació de la zona de darrere el parc de Can Ribalaigua 61.076,24 €  Informe tècnic
Col·locació de cartells per a promoure el civisme i fer complir l’ordenança 200 €  Informe tècnic
Conversió del carrer Roig i Raventós en un carrer d’un únic nivell (fer-lo exclusiu per a vianants, amb accés controlat per als vehicles amb pàrquing i col·locar arbrat) 71.397,79 €  Informe tècnic
Elevació dels passos de vianants existents a l’avinguda del Rieral, al costat del barri del Molí, a l'alçada del pont 12.000 €  Informe tècnic
Nucli Antic54.231,85 €
Adequació de les sales del Fòrum per fer-hi activitats 49.093,03 €  Informe tècnic
Cobriment del cablejat dels carrers amb una canalera 54.231,85 €  Informe tècnic
Instal·lació de papereres 8.000 €  Informe tècnic
Dignificació del carrer Petxines 35.200 €  Informe tècnic
Soterrament dels cables que pengen dels arbres al passeig Verdaguer i Plaça Església 45.650,35 €  Informe tècnic
Puigventós20.778,66 €
Parc amb elements de salut 12.500 €  Informe tècnic
Condicionament de l’accés per a vianants al barri Puigventós 900 €  Informe tècnic
Condicionament de l’explanada de la zona de pàrquing veïnal, amb instal·lació pista esportiva 20.778,66 €  Informe tècnic
Zona Nord52.188,71 €
Rehabilitació integral de la caseta de vinya situada a la zona d'equipaments de la Urbanització Els Pinars 16.861,68 €  Informe tècnic
Construcció d’un parc infantil a Lloret Residencial 25.000 €  Informe tècnic
Col·locació de tres marquesines a les parades de bus de Mont Lloret, Lloret Residencial i Creu de Lloret

36.500 €

 Informe tècnic
Zona Oest52.188,71 €
Col·locació de passos de vianants de ressalt a tres punts de la zona (C/Narcís Macià Domènech cantonada Riu de la Plata; davant del Centre de Dia; Zona Hotel Gran Garbi) 15.000 €  Informe tècnic
Canvi d'imatge a la placeta Washington 19.000 €  Informe tècnic
Finalització del tancament del parc infantil Sisquella davant Savoy 14.321,35 €  Informe tècnic
Col·locació d’una barana a la part final del camí de la platja de Fenals 12.000 €  Informe tècnic
Can Ballell52.188,71 €
Col·locació d’un banc a la parada de l'autobús 450 €  Informe tècnic
Substitució dels fanals de l'entrada del barri (carrer Fusters) 11.233,46 €  Informe tècnic
Millores al parc infantil del parc de Sant Cristòfol 18.500 €  Informe tècnic
Condicionament del parc de Sant Cristòfol amb elements de jardineria 23.000 €  Informe tècnic

Notes:

  • Els imports plantejats a cada proposta són aproximats
  • Cada persona podrà votar una sola proposta de la seva zona.
  • A banda de la proposta guanyadora, es portaran a terme els projectes proposats fins a esgotar la partida pressupostària a disposició de les diferents zones.
  • En el cas de no esgotar-se el pressupost assignat a una zona, l’import romanent s’acumularà, per a la mateixa zona, a futures edicions de pressupostos participats.