Ves al contingut. | Salta a la navegació

Pressupostos participats

Propostes per a votar

Votacions els dies 13 i 14 de maig
ZONA/PROPOSTAPRESSUPOSTDESCRIPCIÓ
Rieral38.961,04 €
Pista esportiva de 21x10m, a la Plaça Domènec Moner 14.995 € Col·locar una pista esportiva de 21x10 per jugar a futbol sala, basquet o handbol.
 Informe tècnic
Adequar i millorar el recinte del Biciparc 29.200 € La valoració econòmica preveu: Col·locació d'una tanca perimetral (400-450ml), espai per a guardar material i rètol informatiu amb les normes reguladores d'ús.
 Informe tècnic
Recinte per a passejar i zona de “agility” per a gossos 14.700 € La valoració econòmica inclou: Col·locació d'una tanca perimetral (150-200ml), instal·lació d'elements d'agility, 2 papereres expenadores per a gossos, un rètol informatiu amb les normes reguladores d'ús.
 Informe tècnic
Molí-Mas Vilà-Can Ribalaigua49.165,12 €
Instal·lació d’elements de gimnàstica per adults a l’aire lliure 19.200 € La valoració econòmica inclou: 4 elements de manteniment per adults (per ex.: gir de cintura, pèndol doble, rodes de braços, genet), 4 elements d'exercicis (per ex.: bicicleta, rem, patins, unicaminador) i un rètol informatiu amb les normes reguladores d'ús. Es podria situar junt al Parc infantil de Can Ribalaigua o en l'espai lateral de l'Av. de Can Ribalaigua.
 Informe tècnic
Recinte per a passejar i zona "agility" per a gossos 14.700 € A l'entorn del Parc urbà de Can Ribalaigua, habilitar un recinte tancat d'aproximadament 1.000-1.100 m2 col·locant una tanca perimetral, elements d'agility, 2 papereres expenadores de bosses i 1 rètol informatiu amb les normes reguladores d'ús.
 Informe tècnic
Remodelació de la Plaça de les Regions 32.340 € Millora de l'accessibilitat de l'av. de les Regions i de la cantonada amb el carrer Lope Mateo. Col·locació de bancs i ampliació de la zona d'arbrat.
 Informe tècnic
Sud33.395,17 €
Il·luminar l’avinguda Mare de Déu de Gràcia, des de la rotonda de Fenals fins al Condado del Jaruco. 33.000 € Instal·lació de fanals suficients dins el pressupost assignat a la zona, per garantir l'il·luminació d'aquest vial.
 Informe tècnic
Condicionament del carrer Pere Serafí, amb elements de mobiliari urbà i de gimnàstica per a adults 29.089,95 € Disposició d'elements i mobiliari urbà, enjardinament i aparells de gimnàstica per adults.
 Informe tècnic
Puigventós22.263,45 €
Condicionament del parc infantil 17.000 € Instal·lació de diferents elements i de paviment continu de catxú a la mateixa ubicació actual del parc infantil.
 Informe tècnic
Col·locació de bancs i papereres en el barri 1.700 € Quan acabin les obres que s'estan realitzant actualment, es col·locaran 6 bancs i 8 papereres segons les necessitats del barri.
 Informe tècnic
Pista polivalent d'esports de 21x10. 14.995 € Instal·lació d’una pista polivalent d'esports de 21x10 per jugar a futbol sala, basquet o handbol.
 Informe tècnic
Can Sabata-Zona esportiva26.901,67 €
Pista polivalent d'esports de 21x10. 14.995 € Pista esportiva de 21x10 per jugar a futbol sala, basquet o handbol, prop del parc infantil.
 Informe tècnic
Neteja, arranjament de la zona i reubicació dels contenidors de davant dels nº1 i 3 del Passatge Senyora de Rossell. 26.900 €

Col·locar els contenidors on estaven abans, al costat del dipòsit de vehicles. Arranjar el passatge i el mur.

 Informe tècnic

Pescadors25.974,02 €
Local social i espai de magatzem per a l’associació de veïns 23.800 € Col·locació de mòdul prefabricat per a ús de local social de 26,95m2, amb espai per a magatzem.
 Informe tècnic
Posar baranes a les rampes i escales existents 19.350 € Dotar, les rampes i escales existents, d'unes baranes d'acer inoxidable.
 Informe tècnic
Nord35.250,46 €
Col·locació de mampares a 6 illes de contenidors d'escombraries a Lloret Blau. 11.000 € Instal·lació de mampares en 6 àrees d’aportació. Col·locació d’un rètol informatiu amb les normes a respectar en quan a disposició de residus.
 Informe tècnic
Bústies i marquesina de protecció a Mont Lloret i marquesina a Lloret Residencial 6.062 € Instal·lar un mòdul de 51 bústies i marquesina de protecció a Mont Lloret i instal•lar marquesina sobre bústies ja existents a Lloret Residencial
 Informe tècnic
Col·locar papereres a Els Pinars 380 € Col·locar entre cinc i vuit papereres a diferents punts de la urbanització Los Pinares.
 Informe tècnic
Oest51.948,05 €
Paviment tou i gronxadors adaptats a la plaça Esteve Fàbregues 51.900 € Instal·lació d’un element multijoc inclusiu d’aproximadament 10/12x5/8m; i col·locació de paviment continu de cautxú, fins exhaurir l'import de la zona.
 Informe tècnic
Arranjament del parc infantil del carrer Francesc Layret 19.200 € Substitució dels elements del parc infantil, per una estructura multijoc destinada a infants de curta edat i 2 elements tipus molla. També paviment de cautxú.
 Informe tècnic
Zona lúdica per passejar gossos a Punta Garbí (espai "agility") 15.155 € Creació d’una àrea de gossos d’uns 1.100m2 a la part posterior del bosc, junt a un parc infantil i zona de pícnic que es preveu condicionar.
 Informe tècnic
Can Ballell37.105,75 €
Millorar la mobilitat de la cantonada del carrer Fusters amb el carrer Joaquim Lluhí 10.300 € Es proposa canviar la forma de la vorera per adequar el gir. Instal·lació de dos esquena d’ase asfàltiques, 2 cartells i 1 mirall.
 Informe tècnic
Pavimentació d’una part del parc de Sant Cristòfol 9.000 € Pavimentar una superfície d’ aproximadament 110m² a la part de la plaça on es fa la festa del barri, a més de 3 rampes d’accés a la plaça.
 Informe tècnic
Canvi d'emplaçament de la porta del Centre Cívic 4.670 € Canviar la ubicació de la porta del centre cívic reforçada amb il·luminació a la part superior
 Informe tècnic
Centre42.671,61 €
Adequar els camins veïnals de la zona de Roca Grossa com a rutes verdes 9.635 € Es farà conjuntament amb Lloret Turisme, Patrimoni i el Consell Comarcal, la determinació de les rutes. El cost pressupostat és per a 5 rètols.
 Informe tècnic
Recuperar les escales de Rocagrossa 42.000 € A partir d'un pla d'arrenjament determinat per fases, es començaria amb la seva recuperació fins a esgotar l'import assignat.
 Informe tècnic
Nucli Antic55.658,62 €
Trasllat o soterrament dels contenidors del Passeig Camprodon i Arreita, 29, davant Edf. Borodin 4.200 € Es proposa habilita un altre espai, ocultant els contenidors de l'àrea d'aportació amb una mampara pels laterals i la part posterior. Cal tenir en compte que requereix de l'autorització de Costes.
 Informe tècnic
Canalitzar el cablejat per façana, en alguns carrers 54.900 € Es farien fins a 1.800m/l, en principi amb el cablejat de l'enllumenat, per aconseguir una integració estètica en aplicació exterior.
 Informe tècnic
Projecte de revitalització de diferents elements estructurals del Nucli Antic 55.600 € Projecte per valorar diferents accions conjuntament amb la participació d'entitats de la zona. S'aporta annexat, una proposta d'accions per part d'unes veïnes.
 Informe tècnic
 Annex_accions
Can Carbó51.020,40 €
Condicionament de la plaça del Centre Cívic Can Carbó 51.000 € S’arranjaran diversos aspectes estructurals de l’espai públic del Centre cívic de Can Carbó, així com la pista esportiva. Adequació i substitució del parc infantil.
 Informe tècnic
Servei de lavabos al parc de Can Xardó 14.517 € Es proposen dos opcions: instal•lar un mòdul prefabricat de fusta en una ubicació a escollir amb l'associació de veïns del barri, i instal•lar cartells indicatius dels lavabos existents a la Masia de Can Saragossa i del Teatre.
 Informe tècnic
Millora del parc infantil del carrer Països Catalans 36.230 € Cal realitzar una actuació prèvia per tal de reconduir les aigües d'escorrentia que provoquen l'arrossegament de sorres del parc. Construcció d'un mur, instal·lació de papereres, bancs i reposició d'arbrat. Renovació del parc infantil.
 Informe tècnic
Elements de gimnàstica per a joves al parc de Can Xardó 13.500 € Muntatge d'una estructura de Workout, rètol informatiu i bancs de fusta tractada. S'ubicaria a la part posterior de la Masia de Can Saragossa.
 Informe tècnic
Est29.684,60 €
Parc infantil a Canyelles (plaça de les Nacions Unides) 18.500 € Muntatge d'una estructura multijoc amb 3 torres i tobogan, gronxador i 2 jocs de molla balancí. 4 bancs i tanca de fusta.
 Informe tècnic
Instal·lar un tancament automàtic al carrer França per evitar col·lapses en època d’estiu 20.000 € Informes favorables, amb consideracions, de la direcció tècnica de la Policia Local i de Protecció Cívil. Es planteja cost aproximat.
 Informe tècnic
Millorar l'estat del túnel de la Ronda Europa 29.000 € Subsanació de desperfectes ocasionats per despreniments de pedres en una de les entrades, amb un nou arrebossat interior, la instal·lació de nou enllumenat públic i reparació de les filtracions existents.
 Informe tècnic
Col·locar 2 papereres i 2 senyals informatives sobre el civisme en el camí antic de Canyelles 900 € La valoració econòmica preveu el subministrament i col·locació de 2 papereres de formigó i 2 rètols informatius.
 Informe tècnic

Notes:

  • Els imports plantejats a cada proposta són aproximats
  • Cada persona podrà votar una sola proposta de la seva zona.
  • A banda de la proposta guanyadora, es portaran a terme els projectes proposats fins a esgotar la partida pressupostària a disposició de les diferents zones.
  • En el cas de no esgotar-se el pressupost assignat a una zona, l’import romanent s’acumularà, per a la mateixa zona, a futures edicions de pressupostos participats.