Ves al contingut. | Salta a la navegació

Participació Ciutadana

Entitats

AECC Catalunya contra el Càncer


Objectius:

Recollir diners per continuar investigant. Donar suport als malalts de càncer. Fer cursos de voluntariat a Lloret al mes de novembre.

Asoc. Yaiza Fallos Medulares Minoritarios Investigación Lloret de Mar (AYFAMMI)

President:

Katrien Verduin Rambla

Telèfon:

617066244

A/e:

ayfammi@gmail.com


Objectius:

Recaptar fons per a la investigació de fallides medul·lars minoritàries i el seu tractament.

Asociación Cristiana Ebenezer


Objectius:

La presencia de sus socios, como cristianos, en la vida social, cultural y política de Catalunya. Ayudas sociales: cuidad de personas mayores, hacer actividades domésticas a la tercera edad. Dar de comer a personas necesitadas. Ayudar a niños con enfermedades a nivel de cuidados, culturales.

Asociación Hispano Americana de Integración Social, Cultural y Deportiva

President:

Tomás Auchterlonie Brito

Telèfon:

676572635

A/e:

tomack555@gmail.com


Objectius:

Promoure la integració social, cultural i esportiva de la comunitat hispanoamericana en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Difondre els valors socials participatius coma vincle principal i base de la integració dins la comunitat. Facilitar l’accés a diverses activitats socioculturals i esportives als nostres associats.

Associació d'Esclerosi Múltiple de Blanes i Rodalies


Objectius:

Ajudar en tots el àmbits als afectats per la malaltia d'Esclerosi Múltiple. Fomentar i realitzar activitats físico-esportives.

Associació d'Usuaris Cannàbica One Love

President:

Rubén González Moreno

A/e:

templeorganic@gmail.com


Objectius:

Establir un club de fumadors d'ús exclusiu pels socis. Estudi sobre el Cànnabis Sativa Li i les seves possibles aplicacions culturals, científiques i terapèutiques, incloent la creació d'un local per dur a terme aquests estudis i intercanvi d'experiències entre els associats. Promoure mitjançant tot tipus d'accions cíviques i culturals el debat social sobre la necessitat d'una nova regulació legal sobre el consum, cultiu i comerç del cànnabis.

Associació Força AME de Lloret de Mar


Objectius:

L'organització d'actes per la recaptació de fons per la investigació de la malaltia i la difusió pel el coneixement de la mateixa, així com la col·laboració amb aquelles persones que la pateixen i amb els seus familiars.

Associació ONG Plat a Taula i més


Objectius:

La creació, posada en marxa i gestió d'un Menjador Social a la població de Lloret de Mar.

Associació Pas a Pas cap a la inclusió de les persones amb autisme

President:

Eva Palau Felip

A/e:

pasapasautisme@gmail.com


Objectius:

Defensar la dignitat i els drets de les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). Promoure els recursos adients per contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones amb TEA i de les seves famílies. Promoure la millora de les actuacions sanitàries, així com la inclusió escolar, laboral i social de les persones amb TEA. Promoure una legislació adequada que garanteixi els drets d’aquest col·lectiu. Reunir i difondre informació general i específica per tal de contribuir a augmentar la consciència social en relació a aquest trastorn. Difondre informació sobre tractaments i intervencions que hagin demostrat la seva validesa de forma empírica per a persones amb TEA. Promoure la investigació dels tractaments i intervencions que hagin demostrat la seva validesa de forma empírica en relació als TEA. Promoure la formació de professionals especialitzats en tractaments i intervencions que hagin demostrat la seva validesa de forma empírica en relació als TEA. Promoure enfocaments psicoeducatius que prioritzin l’aprenentatge d’habilitats específiques observables i que demostrin la seva eficiència. Promoure ràtios mestre/alumnes apropiades a les necessitats de l’alumne amb TEA en cada moment. Promoure la presència de personal i recursos de suport especialitzats a les aules d’educació ordinària durant tot el cicle educatiu de les persones amb TEA. Promoure i donar suport als programes d’inclusió i integració social i laboral de les persones amb TEA durant tot el seu cicle vital. Representar els interessos de les persones associades en el marc de les lleis i davant els organismes de les administracions públiques, així com davant d’altres organismes, públics i privats. Donar suport a aquelles entitats públiques o privades que, de forma directa o indirecta, comparteixin els fins d’aquesta associació. Qualsevol altre fi que, de manera directa o indirecta, pugui contribuir al compliment dels fins de l’Associació o redundar en benefici de les persones amb TEA i les seves famílies.

Creu Roja Blanes-Lloret de Mar-Tossa de Mar


Objectius:

Treballar amb diferents col·lectius que necessiten recolzament i en alguns casos molta ajuda: joves, gent gran, immigració, etc.