Ves al contingut. | Salta a la navegació

Participació Ciutadana

Entitats

Asociación Lobby Entidades Residenciales, Barrios y Comercios de Proximidad

President:

Miguel Moreno Martínez

A/e:

mmoreno@assequor.es


Objectius:

Promoure la defensa dels interessos y drets dels seus membres associats. La representació dels seus socis davant de qualsevol organisme de l’administració pública i davant d’entitats o persones privades. Intervenció en la defensa dels interessos econòmics i socials propis i la dels seus membres associats, mitjançant la participació davant de les institucions i organisme públics. Promoure la igualtat de tracte dels membres associats respecte al conjunt dels residents del municipi de Lloret de Mar. Promoure una adequada proporció entre el pagament d’impostos i arbitris municipals i la correlativa inversió municipal sobre el manteniment i millora en els àmbits territorials dels membres associats. Promoure l’efectiva participació dels seus associats en tots aquells assumptes que afectin al municipi de Lloret de Mar. En general, la defensa i salvaguarda dels drets i interessos col·lectius en tots els àmbits, tant públics com privats, i d’acord a la legislació vigent.

Associació Agrupació de Taxistes de Lloret de Mar


Objectius:

La defensa, representació i gestió dels interessos relacionats amb la industria del taxi de tots els associats, adoptant-se les mesures que comportin a una millor fi dels drets i interessos dels mateixos.

Associació Catalana d'Agències de Viatge (ACAV)


Associació Club d'Economia de Lloret de Mar

President:

Cristina Cabañas Rodríguez

Telèfon:

972369278

A/e:

josep@pratesparrica.com


Associació de Bars i Restaurants de Lloret de Mar


Objectius:

Treballar per el bé de la restauració en general i de la de Lloret en particular. Estar al corrent de les necessitats del sector de la restauració i transmetre-ho als associats. Estar al aguait de si hi han mancances en qualsevol dels aspectes del sector, i posar-hi la iniciativa i recursos suficients per solucionar-les. Estar en contacte permanent amb totes les entitats de la nostra vila per conèixer de més a prop les necessitats i la voluntat de tots els sectors, i qualsevol informació que pugui afectar als nostres associats. Servir d’ajuda als empresaris del sector en molts aspectes : Informació i assessorament pel que fa a noves normatives, aspectes tècnics, laborals, mercantils, fiscals, etc. Aconseguir millores a nivell econòmic pels associats, és a dir, aconseguir millors preus amb els proveïdors i creditors, en qualsevol dels aspectes de les compres i les despeses de les empreses dels agremiat.

Associació de Comerciants

President:

Francesc Alsina

A/e:

info@comerciantslloret.com


Associació de Concessionaris de Mercat Municipal de Lloret


Objectius:

Atendre a la representació dels seus membres davant l'Ajuntament de Lloret de Mar i altres organs de l'administració pública competents, en relació a les questions relatives a l'existència i funcionament del mercat municipal de Lloret de Mar. Realitzar activitats de millora i prestació de serveis i promoció del mercat municipal i en general qualsevol activitat licita, per millorar la imatge pública del mercat.

Associació de Taxis de Lloret de Mar

President:

Joan Terradas Vilabella

Telèfon:

972362722

A/e:

teletaxi@taxi-lloret.com


Associació Turística d'Apartaments de la Costa Brava i Pirineu de Girona


Objectius:

En ATA tenemos como objetivos potenciar el desarrollo del sector apartamentista gerundense y profundizar en los siguientes aspectos: Protección y defensa de los intereses de nuestros asociados. Cohesión del sector. Legalización dentro de nuestro sector. Potenciación de la implantación de sistemas de calidad en nuestro sector. Establecimiento de vías de diálogo y cooperación con las administraciones públicas sobre aquellas cuestiones relacionadas con nuestras empresas. Creación de sinergias entre los asociados. Creación de las tipologías de alojamientos turísticos dentro del sector. Representación de los asociados en las principales organizaciones de ámbito comarcal, provincial, nacional y estatal: ayuntamientos, consejos comarcales, cámara de comercio, Patronato de Turismo, Turismo de Cataluña, Consejería de Turismo, etc. Promoción del producto de nuestros asociados a través de esta web, de la edición de un catálogo y de un CD. Presencia en ferias de turismo nacionales e internacionales y en organismos oficiales de promoción como oficinas españolas de turismo, centros de promoción turística de Cataluña en los mercados emisores y oficinas municipales de turismo. Aumento del número de asociados.

Confraria de Sant Elm


Objectius:

El manteniment de les tradicions arribades fins nosaltres mitjançant l'organització i celebració dels actes i solemnitats religioses i populars que des del temps de la seva fundació es venen celebrant i també de tots els que l'Obreria estableixi en l'esdevenidor. La promoció i organització d'activitats relacionades principament amb les coses de la mar i dentre dels ambits esportiu, religiós, benèfic i cultural i la promoció i organització d'activitats relacionades principalment amb les persones i les coses de la mar, dintre del àmbits culturals, religiós, esportiu i social.