Ves al contingut. | Salta a la navegació

Participació Ciutadana

Entitats

AMPA CEIP Àngels Alemany i Boris


Objectius:

Donar suport i assistència als pares, alumnes i professors del centre. Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió del centre. Representació dels pares en el consell escolar. Col·laborar en les activitats educatives del centre . Promoure activitats extraescolars.

AMPA CEIP Pompeu Fabra de Lloret de Mar


Objectius:

Una educació de qualitat pels nostres fills i ajudar a families en la relació escola- pares.

AMPA Col·legi Esteve Carles i Torruella

President:

Meritxell Comas Montilla

Telèfon:

616274723

A/e:

ampaescolaestevecarles@gmail.com


Objectius:

Fer de pont entre l'escola i els pares.

AMPA Col·legi Immaculada Concepció

Telèfon:

671362582

A/e:

apaimmaculadalloret@yahoo.es


Objectius:

Promoure activitats escolars i extaescolars entre els alumnes del col·legi. Col·laborar amb el col·legi en tot el que calgui.

AMPA Col·legi Pere Torrent

President:

Elisabet Lara Vaz

Telèfon:

972366869

A/e:

ampaperetorrent@yahoo.es


Objectius:

Donar suport i assistència als membres de l'associació, en general als pares i tutors, als professors i als alumnes del centre i els seus organs de govern i de participació en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills.

AMPA de l'IES Ramon Coll i Rodès

Telèfon:

671669248

A/e:

ampa.ramoncoll@gmail.com


Objectius:

Col·laborar amb el centre escolar amb la finalitat de manteniri incrementar la qualitat de l'ensenyament públic. Ajudar a les families en tots aquells temes en els quals l'associació sigui competent. Participar en tots els àmbit tant del propi centre com a nivel municipal o del departament corresponent en defensa dels interessos dels alumnes i les seves families.

AMPA IE Lloret

A/e:

ampaielloretdemar@gmail.com


Objectius:

A) Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i mares d’alumnes, als tutors, professors i alumnes del centre i als seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matrícules al centre. B) Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre. C) Assistir els pares i mares en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics. D) Promoure la representació i la participació dels pares i mares en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats. E) Facilitar la col·laboració del centre en el àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn. F) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis. G) Promoure les activitat de formació dels pares i mares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar. H) Exigir a les administracions competents que prenguin les mesures necessàries per a la constant millora de l’ensenyament, tant en recursos humans com materials. I) Impedir que cap membre directiu de l’Ampa pugui utilitzar l’entitat amb fins polítics o per interès propi. J) D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin en els seus estatuts. K) Promoure i realitzar tota mena d’activitats fisicoesportives.

AMPA IES Rocagrossa


Objectius:

Millorar les activitats extraescolars i la relació entre alumnes i mestres

Associació Cultural Esportiva i Recreativa Amics del Calamar (ACERAC)


Objectius:

Fomentar els valors educatius del lleure infantil i juvenil. Promoure el desenvolupament integral dels infants i joves a través de l'esport, de l'esplai i de la vessant artística dels menors, sempre des del respecte al medi ambient. Dinamitzar el temps de lleure de la població en general.

Associació Mediambiental Xatrac

President:

Santiago Escartín Peña

Telèfon:

972361130

A/e:

info@xatrac.org


Objectius:

L'estudi, la difusió i la documentació del medi natural per fer conèixer els sistemes naturals i conscienciar a les persones pel respecte del medi ambient, l'ensenyament de les tècniques per fer aquests estudis, el lloguer dels equips necessaris i el guiatge i monitoratge de les persones i entitats, tant públiques com privades interessades en aquests fins.