Ves al contingut. | Salta a la navegació

Participació Ciutadana

Entitats

Agrupació de Defensa Forestal de Lloret de Mar

Telèfon:

690782095

A/e:

adf@lloret.cat


Objectius:

Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d'incendis. Elaboració i execució col·lectiva d'un programa d'actuacions urgents en cas d'incendis, així com un de reforestació dels terrenys afectats, en el seu cas. Col·laboració activa en l'organització, control i execució de mesures dictades o que es dictin per la Direcció General del Medi Rural o per qualsevol altre organisme o autoritat competent per a la prevenció i lluita contra els incendis. Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals, per a un major coneixement d'aquests pel sector.

Asociación Amigos de Odisha


Objectius:

Col.laboració amb l'ONG índia "Subhadra Mahatab Seva Sadan" SMSS en l'establiment de programes de desenvolupament tant en centres de SMSS com en altres àrees de l'estat d'Orissa que ho necessitin.

Asociación Cristiana Ebenezer


Objectius:

La presencia de sus socios, como cristianos, en la vida social, cultural y política de Catalunya. Ayudas sociales: cuidad de personas mayores, hacer actividades domésticas a la tercera edad. Dar de comer a personas necesitadas. Ayudar a niños con enfermedades a nivel de cuidados, culturales.

Asociación cultural, sóc de Cuba, soy popular de Blanes i Rodalies


Objectius:

Promoure accions de solidaritat i cooperació amb el poble cubà; fomentar tot tipus d'activitats culturals; fomentar i pràctica d'activitats fisico-esportives sense ànim de lucre.

Asociación Kellys Unión Cataluña


Objectius:

Defensar els interessos del col·lectiu de les associades de Catalunya, siguin tant del sector hostaleria o també del de serveis, sense que les nostres finalitats o objectius siguin les pròpies de la normativa legal vigent que es reserva a sindicats i/o organitzacions i entitats de representants empresarials. També podran associar-se aquelles persones que efectuen idèntics treballs per a persones físiques, Associacions o Fundacions.

Asociación Lobby Entidades Residenciales, Barrios y Comercios de Proximidad

President:

Miguel Moreno Martínez

A/e:

mmoreno@assequor.es


Objectius:

Promoure la defensa dels interessos y drets dels seus membres associats. La representació dels seus socis davant de qualsevol organisme de l’administració pública i davant d’entitats o persones privades. Intervenció en la defensa dels interessos econòmics i socials propis i la dels seus membres associats, mitjançant la participació davant de les institucions i organisme públics. Promoure la igualtat de tracte dels membres associats respecte al conjunt dels residents del municipi de Lloret de Mar. Promoure una adequada proporció entre el pagament d’impostos i arbitris municipals i la correlativa inversió municipal sobre el manteniment i millora en els àmbits territorials dels membres associats. Promoure l’efectiva participació dels seus associats en tots aquells assumptes que afectin al municipi de Lloret de Mar. En general, la defensa i salvaguarda dels drets i interessos col·lectius en tots els àmbits, tant públics com privats, i d’acord a la legislació vigent.

Associació Casa Cúllar


Objectius:

Fomentar els costums i cultures dels pobles de Lloret de Mar i Cullar. Participar en festes populars i esportives d'ambdues poblacions. Agermanament de les localitats de Cullar i Lloret de Mar. I en general aconseguir la total integració d'amdues cultures mitjançant dels integrants de la present associació.

Associació Casa de Rusia a Catalunya-Ruskiy Dom


Objectius:

Fomentar i estimular el desenvolupament integral artístic i cultural entre la cultura russa i la catalana, promocionant la cooperació internacional pel desenvolupament artístic entre diferents cultures que es durà a terme tant a Catalunya con en altres països.

Associació Casa Tràcia, Bulgària a Catalunya - Delegació Lloret


Objectius:

Promoure i fomentar l'amistat entre les comunitats catalana i búlgara. Cercar les vies per a la promoció integral de les persones i el seu desenvolupament a nivell, social, laboral i cultural. Creació de centres d'atenció personalitzada (dones, nens, gent gran, immigrants, presos, denes maltractades, etc) Ajuda a la integració dels immigrants dins la societat catalana.Impulsar la col·laboració entre entitats i institucions que es proposin objectius similars. Promoure la defensa de la natura…Diàleg intercultural (música, teatre, dansa, cinema, arts plàstiques, llibres, exposicions, esports, etc.)

Associació Ciutadana SOS Lloret


Objectius:

Aturar el creixement urbanístic depredador que destrueix la nostra geografia i potenciar un creixement basat en la qualitat i realment sostenible amb l'entorn que ens envolta.