Ves al contingut. | Salta a la navegació

Oficina Local d'Habitatge

Sou a: Inici / Seccions / Oficina Local d'Habitatge / Documentació / Comissió d'ocupacions irregulars

Comissió d'ocupacions irregulars

 El fenòmen de l'ocupació irregular d’habitatges ha anat en augment i això és degut, entre d'altres motius, a la crisi socioeconòmica i financera d'aquests darrers anys i a l'empobriment que han patit moltes famílies que no han pogut fer front a la necessitat més bàsica, l'habitatge.

Davant d'aquest fet ens trobem en un escenari complex on poden confluir diferents aspectes, com són la prohibició legal de l'ocupació, les dificultats per garantir el dret a l'habitatge, els possibles conflictes veïnals relacionats amb l'ocupació, entre d'altres.

Donada aquesta complexitat, és necessari treballar d'una manera transversal des dels diferents departaments implicats de l'Ajuntament i definir els plans d'actuació mitjançant un protocol.

Així mateix –d’acord amb la Resolución de 16 de març de 2015 de la Subsecretaria, per la qual es publica fa Resolució de 30 de gener de 2015 de la Presidència de l'lnstitut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències de les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als ajuntaments referents a gestió del padró municipal— queda clar que el padró ha de deixar constància dels habitants que viuen en un municipi i que l'Ajuntament té la potestat d'admetre altres documents acreditatius (rebuts de la llum, entre d'altres) i, així mateix, pot comprovar per altres mitjans que realment la persona viu en el domicili en el qual demana ser empadronada.

En aquest context legal i amb una realitat social complexa en la matèria, el mes de maig de 2016, un grup de treball format per diversos departaments d'aquest Ajuntament (Oficina d'lnformació i Atenció Ciutadana -OIAC-, Serveis Jurídics, Benestar i Família i Policia Local) va començar a treballar sobre els casos de sol·licituds d'empadronament de persones que han ocupat i viuen en immobles sense autorització de la propietat, que no tenen títol ni de propietat ni de lloguer. Aquesta tasca es proposa donat l'increment de sol·licituds que s'havia observat els darrers anys i que són les anomenades ocupacions irregulars.

L’any 2018 es va redactar i establir el primer Protocol d’actuació en els casos d’empadronament en situacions d’ocupació irregular, i la creació de la Comissió d’Ocupacions Irregulars, que es revisa i actualitza permanentment (darrera actualització aprovat en Junta de Govern Local en sessió celebrada el 23 de juliol de 2021).

Aquest protocol, doncs, pretén reflectir en un document tècnic, els processos i les línies d'actuació a seguir davant d'una sol·licitud d'empadronament en les ocupacions irregulars al municipi de Lloret de Mar, en base a les diferents recomanacions d’experts i institucions, i al marc legal d’aplicació.

--> Protocol i més informació (pdf)